Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و ازدواج در غرب تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102
ملاک های ازدواج - سفره عقد و دفترعقد و ازدواج در غرب تهران پیوندمهرافزا

ملاک های ازدواجسفره عقد و دفترعقد و ازدواج در غرب تهران پیوندمهرافزا

هر اندازه دختر و پسر از نظر ویژگی های زیر مشابه یا همسان باشند ترکیب آن دو در زندگی زناشویی بهتر خواهد بود.

۱٫رضایت زوجین

مهمترین شرط برای برقراری ارتباط مناسب و داشتن یک زندگی خوب این است که دختر و پسر برای ازدواج با هم رضایت داشته باشند.

۲) رضایت خانواده ها و پذیرش عروس و داماد

در خانواده های ایرانی, دوام زندگی زوجین زمانی بیشتر است که خانواده‌های طرفین به ازدواج زوجین رضایت داشته باشند . به عبارتی رضایت خانواده‌های طرفین ازدواج, اولین عامل سرنوشت‌ساز در زندگی زوج های ایرانی است.

۳) تشابه عاطفی و عطش جنسی

اگر یکی از زوجین از نظر جنسی, گرم و دیگری سرد باشد این دو نفر نمی توانند زوج مناسبی برای هم باشند و بهتر است تا حدودی در این زمینه مشابه باشد .

شما اگر به یک نفر که از لحاظ عاطفی و جنسی سرد باشد محبت کنید, متوجه نمی‌شود .

پس اگر فردی از لحاظ جنسی گرم و طرف مقابل سرد باشد در زندگی با مشکل مواجه می شوند و ممکن است هر درخواستی که فرد می‌کنند وارد طرف مقابل رو به رو شود.

۴) تناسب با تشابه هوشی

زن و شوهر باید از لحاظ هوشی تقریباً مشابه یا نزدیک به همدیگر باشند .

مسئله مردی با ضریب هوشی ۱۳۰ نمی تواند با یک خانوم با ضریب هوشی ۸۰ زندگی کنند و با هم سازگار باشند در مورد تحصیلات بهتر است آقایان بالاتر از خانم ها باشند .

ولی تفاوت در سطح تحصیلات نیز خوب است .

۵) نزدیکی جغرافیایی

ازدواج با کسی که از لحاظ فرهنگی, اجتماعی و حتی منطقه سکونت با شما شباهت یا نزدیکی دارد, در مقایسه با ازدواج هایی که دونفر تفاوت زیاد در بعد مسافت, منطقه و فرهنگ با یکدیگر داشته باشند, دوام بیشتری دارد .

۶) تناسب در ظاهر و زیبایی

دختر و پسری که میخواهند باهم ازدواج کنند, باید برای یکدیگر ظاهری جذاب داشته باشند.

آقایان و خانم‌ها باید نیمه گمشده خودشان را پیدا کنند مردی که دنبال زیباترین زن دنیا است باید ببینند ظاهر خودش متناسب با طرف مقابل هست یا نه .

زن و شوهر می بایست زمانی که در کنار یکدیگر قدم می زنند از نظر قد و قیافه با همدیگر تناسب داشته باشند .