سالن های اختصاصی ما برای

عقد و عروسی

غرب تهران

روف گاردن عقد جنت آباد

کلیه خدمات برگزاری مراسم عقد شما به صورت لاکچری در روف گاردن عقد جنت آباد

ظرفیت:
70نفر | 
ثبت عقد: بله
تشریفات و پذیرایی: بله

شمال تهران

عمارت عقد تجریش

کلیه خدمات برگزاری مراسم عقد شما به صورت لاکچری در عمارت عقد تجریش

ظرفیت:
80نفر |
ثبت عقد: بله
تشریفات و پذیرایی: بله

غرب تهران

دفترعقد جنت آباد

کلیه خدمات برگزاری مراسم عقد شما به صورت اختصاصی در سالن عقد جنت آباد

ظرفیت:
50 نفر |
ثبت عقد: بله
تشریفات و پذیرایی: بله

اطراف تهران

باغ عروسی

کلیه خدمات برگزاری مراسم عروسی شما به صورت اختصاصی در باغ های اطراف تهران

ظرفیت:
350نفر|
ثبت عقد: بله
تشریفات و پذیرایی: بله

پیمایش به بالا
به بالا بروید