Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و ازدواج در غرب تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102
اشتباه در ازدواج |دفتر عقد و ازدواج شیک در غرب تهران پیوند مهر افزا

اشتباه در ازدواج و راهکار های مناسب

در این دوره اگر با هم صحبت نکنید ،مشکلاتی بوجود می آید وباعث خراب شدن رابطه شما و اشتباه در ازدواج می شود. دانستن چیز هایی که شخص مقابلتان از آن دوری می کند

و یا به آن علاقه دارد یکی از راه های جلوگیری از بوجود امدن مشکل است.اغلب زوج ها با نگفتن همه چیز به هم دچار اشتباه بزرگی در زندگی می شوند.

شما برای اینکه زود قضاوتتان نکنند ناراحتیتان را پنهان میکنید در حالی که شریک زندگیتان تصور می کند هیچ اشتباهی انجام نداده..

اهمیت دادن به این که دیگران چه فکری می کنند

اگر به خانواده و دوستانتان اجازه دهید که بیش از حد معمول در زندگی شما و همسرتان اظهار نظر و دخالت کنند یک اشتباه بزرگ بوده و باعث بوجود آمدن مشکلات دیگری میشود..

چند بار اولی که آن ها نظری می دهند ممکن است با احترام نظرشان را بپذیرید ولی با گذشت زمان ممکن است است این اظهار نظر ها جدی تر شده و رابطه شما را تحت تاثیر قرار دهد.

ضمن اینکه دوستان شما پیش خود می پندارند که میتوانند تسلط کاملی بر زندگی شما داشته باشند یا بخشی از زندگی شما باشند در حالی که این طور نیست

انتقاد مخرب یکی از مهم ترین اشتباه در ازدواج

انتقاد همراه با تمسخر باعث میشود که عزت نفس همسرتان به شدت آسیب ببیند. اگر انتقادتان همراه با عشق و محبت باشد و راههای ارتباطی را باز بگذارید مسلمان نتیجه بهتری خواهید گرفت.

انتقادی که درست ابراز نشود نتیجه عکس می دهد.

کنترل بیش از حد از اشتباه در ازدواج است

برخی از افراد می خواهند همه چیز را به طور کامل در رابطه خود کنترل کنند. حساسیت بیش از حد، سو استفاده از تلفن همراه یا کنترل کارها و برنامه ها را هیچ کسی دوست ندارد و اغلب فرد را به سوی دروغگویی سوق می دهد.

اشتباه در ازدواج نادیده گرفتن مشکلات

رسیدگی به کارهای خودتان در حالی که همسرتان در مشکلات دست و پا میزند باعث شکست ازدواج می شود و اشتباه در ازدواج است. مسائل خانوادگی و مالی را باید به اشتراک بگذارید.

اگر شما مشکلات را نادیده بگیرید، شریک زندگیتان مجبور می شود تمام وزن مشکلات را به دوش بکشد و همین امر منجر به خشم فروخورده در او می شود چرا که متوجه کمک نکردن شما می شود

بنابراین حتی با از بین رفتن علت اولیه و فراموش کردن آن باز هم تاثیرش بر تخریب رابطه شما باقی می ماند.

فراموش کردن رابطه جنسی در ازدواج

وقتی یک یا هر دونفری که رابطه ای را شروع کرده اند، نسبت  به رابطه جنسی بی تفاوت باشند زنگ خطر نابودی رابطه هشدار می دهد. شاید در ابتدا بهانه های شخص مقابل را بپذیرید ولی در نهایت منجر به دعوا خواهد شد.

بخش کلیدی صمیمیت در یک رابطه جدی، رابطه جنسی است. اشتراک گذاری تمام بدن با یکدیگر و فراموش جهان اطراف باعث استحکام رابطه زناشویی می شود

و اگر فقط یکی از زوجین طالب آن باشد و پس زده شود در جای دیگر به دنبال آن می گردند.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.