Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و ازدواج در غرب تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102

رازهای مهم همسرداری از دیدگاه اسلام

یکی از مهم ترین مسائل در یک ازدواج موفق و همسر داری رعایت نکاتی است که هم و هم زن موظف هستند آنها را رعایت کنند. در صورت رعایت این نکات زندگی سر شار از عشق و محبت خواهد شد

۱ – رعایت احترام متقابل

همه ی انسها ارزش قائل شدن و احترام گذاشتن را دوست دارند. اسلام احترام گذاشتن به یکدیگر را واجب دانسته و تحقیر و تمسخر شخصیت یکدیگر را به شدت ناپسند دانسته و پرهیز می کند.

زن و شوهر دو فردی هستندکه بیشتر از هر شخصی به یکدیگر نزدیک و محرم هستند و بین آنها روابط زناشویی وجود دارد؛

به همین دلیل باید برای تداوم عمر زناشویی و همسرداری  و بهتر گذاشتن روزگار عمر زناشویی باید به یکدیگر احترام متقابل گذاشت، مرزها را حفظ کنند و حد و حدود خود را رعایت نمایند.

چون این موضوع یکی از رازهای مهم همسرداری محسوب می شود

زن و شوهر همیشه باید از زحمات یکدیگر سپاسگذار باشند و برایزحمات یکدیگر احترام زیادی قائل شوند ، از توهین به یکدیگر دوری کنند، یکدیگر را به سخره نگیرند، سخن کنایه آمیز بر زبان نیاورند و معنی واقعی کلمه به یکدیگر احترام بگذارند.

البته احترام به همسر، شامل احترام به خانواده همسر نیز می باشد.اگر زن یا شوهر یکی از اقوام یا خانواده همسر خود را به تمسخر بگیر و به آنها توهین کند و باعث آزار همسر خود شود.

آیا این انتظار را می تواند داشته باشد که همسرش به او احترام بگذارد؟!

پیامبر اکرم (ص) فرموده اند: «هرکس خانواده همسرش را تحقیر کند، شیرینی زندگی اش را از دست می دهد.»

به همین دلیل است که احترام متقابل زن و شوهر در مقابل دیگران و حفظ شخصیت زن و شوهر، یکی از رازهای مهم همسرداری و یک اصل ضروری برای تداوم زندگی می باشد

۲ – محبت و عشق ورزی

یکی از راز های مهم همسر داری  که باعپ تداوم زندگی زناشویی  میشود عشق و علاقه به یکدیگر است زنان باید با تمام وجود به همسر خود محبت کنند.

تنها به شوهرشان عشق بورزند و این را بدانند که در دنیا کسی مهربان تر از شوهرشان وجود ندارد و باید بیش از اندازه به همسرشان محبت کنند. مردان نیز باید به همسر خود عشق بورزند.

او را با تمام وجود دوست داشته باشند و عشق خود را دائما بر زبان بیاورند. عشق و محبت زن و مرد به یکدیگر و چشم بستن از دیگران، باعث می شود که مشکلات برایشان آسان تر و سختی ها شیرین شوند.

۳ – اعتماد و خوش بینی

یکی دیگر از رازهای مهم همسرداری که بسیار قابل بحث است و باید به توجه زیادی داشت ، اعتماد میان زن و شوهر و خوش بینی آن ها نسبت به یکدیگر است.

زن و شوهر باید از شک و بد بینیی و بد دل بودن نسبت به یکدیگر به شدت پرهیز کنند.زیرا این بد بینی و شکاک بودن باعث بهم خوردن زندگیشان میشود زن و شوهر نباید اعمال و رفتار همسر خود را بد برداشت کنند و به بدگمانی عادت کنند.

.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.