Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و ازدواج در غرب تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102

واسطه ازدواج توصیه هایی برای واسطه ازدواج در برخی موارد بهتر است کسی برای ۲ نفر واسطه ازدواج نشود.چون برخی افراد واسطه گری برای ازدواج را بلد نیستند و باعث دلخوری و ناراحتی می شوند. در قدم اول، خانواده ها باید ببینند چه فردی و با چه خصوصیات اخلاقی واسطه ازدواج آن ها و فرزندشان…