Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و ازدواج در غرب تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102
خیانت | دفتر عقد و ازدواج شیک | غرب تهران | پیوند مهر افزا | عقد و ازدواج

#همسرانه “خیانت اطراف شماست، لطفا مراقب باشید!” هیچکس فکر نمی‌کرد و نمی‌کند که روزی به همسرشخیانت کند. دقیقا وقتی که آدم بیش از اندازه به خودش مطمئن باشد، جرات می‌کند که پیش برود با این فکر که «من خیانت نمی‌کنم!». دقیقا مثل افراد معتاد که اصلا هیچوقت فکر نمی‌کردند معتاد شوند.! خیانت از یک درد…

خیانت | دفتر عقد و ازدواج شیک | غرب تهران | پیوند مهر افزا | عقد و ازدواج

خیانت چیست؟ خیانت به رابطه ای گفته می شود که فرد سومی در رابطه زناشویی وجود داشته باشدو این نوع رابطه می تواند مثل نگاه کردن،عشوه گری،قرار ملاقات گذاشتن،رابطه جنسی و یا رابطه عاطفی باشد. خیانت انواع مختلفی دارد که هرکدام تعاریف خود را دارد. تعهد و مسئولیت یک اصل بسیار مهم در زندگی زناشویی…

خیانت | دفتر عقد و ازدواج شیک در غرب تهران | پیوند مهر افزا | عقد و ازدواج

چه دلایلی منجر می‌شود زن یا مرد به همسرش خیانت کند؟! ۱-سردی روابط:  وقتی بین زوج‌ها روابط محبت آمیز، عاطفی و هیجانی کم می‌شود و دیگر خبری از احساس شور و عشق اولیه نیست، در این زمان ممکن است یکی از زوج‌ها وارد رابطه خیانت آمیز شود. ۲-سرد شدن نسبت به ظاهر یکدیگر:  در زندگی…

خیانت | دفتر عقد و ازدواج شیک در غرب تهران | پیوند مهر افزا | عقد و ازدواج

خیانت قبل از این که هر تصمیمی برای زندگی مشترکتان بگیرید چند نشانه احتمال خیانت همسرتان آشنا شوید، توجه کنید ممکن در شرایطی همسرتان این نشانه ها را داشته باشد ولی فقط یک سوء تفاهم ساده بوده است و خیانتی وجود نداشته باشد.پس بنابراین حتی با وجود این شرایط صد در صد تصمیمی مبنی بر…

خیانت | دفتر عقد و ازدواج شیک در غرب تهران | پیوند مهر افزا | عقد و ازدواج

خیانت چیست؟ زمانی که زن و مردی با یکدیگر ازدواج میکنند هیچ گاه فکر نمی کردند که خود یا همسرشان وارد رابطه ای دیگری شوند دست به خیانت زنند با این وجود عوامل زیادی وجود دارد که باعث ایجاد رابطه قبل یا بعد ازدواج میشود . روان پزشکان آن ها را پیش بینی می کنند…