Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و ازدواج در غرب تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102
تفاهم | دفتر عقد و ازدواج شیک | غرب تهران | پیوند مهر افزا | عقد و ازدواج

تفاهم «تفاهم» به معنی اختلاف نداشتن و توافق کامل با طرف مقابل نیست بلكه تفاهم یعنی فهمیدن و فهماندن. از آنجا كه سوء تفاهم به معنی فهم مطلبی برخلاف واقعیت است پس «تفاهم» یعنی فهم درست واقعیت‏‌ها. «تفاهم بین زوجین» یعنی: فهم درست شخصیت همسر. تفاهم یعنی ؛ فهماندن و بروز دادن واقعیت درونی خود…

تفاهم | دفتر عقد و ازدواج شیک | غرب تهران | پیوند مهر افزا | عقدو ازدواج

تفاهم در زندگی زناشوئی (۲) وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی خانواده کارشناسان خانواده توصیه می‌کنند که خانواده دختر و پسر از نظر طبقه و وضع اقتصادی ـ اجتماعی مشابه باشند تا سازگاری بیشتری را در کنار هم تجربه کنند. لیکن این مسئله عمومیت ندارد و هستند افرادی‌که با وجود تفاوت در طبقه اجتماعی و ثروت و…

تفاهم | دفتر عقد و ازدواج شیک | غرب تهران | پیوند مهر افزا | عقدو ازدواج

تفاهم در زندگی زناشوئی تفاهم، عبارت است از همدیگر را فهمیدن و درک کردن. در زندگی مشترک برای رسیدن به تفاهم باید عوامل و شرایطی را خود افراد مهیا کنند  در اینجا برخی از عوامل و شرایط تفاهم را بیان می کنیم . عوامل مؤثر در تفاهم و توافق در ازدواج: ایمان و اعتقادات مذهبی…