Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و ازدواج در غرب تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102
ازدواج موقت | دفتر عقد و ازدواج شیک | غرب تهران | پیوند مهر افزا

نحوه‌ خواندن‌ صيغه‌ ازدواج‌ موقت: ‌‌ اول‌ ـ اگر زن‌ و مرد خودشان‌ صيغه‌ را بخوانند: اگر خود زن‌ و مرد بخواهند صيغه‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ را بخوانند، بعد از آنكه‌ مدت‌ و مهر را معين‌ كردند چنانچه‌ زن‌ بگويد: “زوجتك‌ نفسي‌ في‌ المدته‌ المعلومه‌ علي‌ المهر المعلوم‌” )يعني‌ ـ من‌ خودم‌ را به‌ همسري‌…

ازدواج موقت | دفتر عقد و ازدواج شیک | غرب تهران | پیوند مهر افزا

تفاوتهاى ازدواج موقت و دائم در چیست؟ یکی از قوانین اسلام این است که ازدواج می تواند به دو صورت انجام گیرد:دائم و موقت. ازدواج موقت را عوام به عنوان صیغه می شناسند. ازدواج موقت از نظر قانون یک نوع قرداد است مانند ازدواج دائم ولی شباهت و یا تفاوت هایی با یکدیگر دارند برخی…

ازدواج موقت | دفتر عقد و ازدواج شیک در غرب تهران پیوند مهر افزا

ازدواج موقت √سوال: آیا زنان متاهل می توانند ازدواج موقت کنند؟ پاسخ: زنان متاهل نمی توانند با دیگری ازدواج نمایند چه ازدواج دائم و چه ازدواج موقت و اگر زن شوهردار با دیگری رابطه جنسی داشته باشد علاوه بر آنکه حد شرعی زنای محصنه (سنگسار) دارد بر آن مرد حرام ابدی می شود. یعنی حتی…

ازدواج موقت تهران| دفتر عقد و ازدواج شیک در غرب تهران پیوند مهر افزا

ازدواج موقت تهران دانشمند سیاسی فمینیستی “ازدواج موقت تهران“ را به عنوان بهره برداری محکوم می کنددر ایران، “ازدواج موقت تهران” که در ابتدا “صیغه” [یک قرارداد تجدیدنظر ازدواج برای یک دوره تعریف شده] به عنوان یکی از جنبه های چالش برانگیز فرهنگ دین شیعه در مقایسه با سایر شاخه های اسلام، چه سنی و…

ازدواج موقت | دفتر عقد و ازدواج شیک در غرب تهران پیوند مهر افزا

ازدواج موقت در یک سنت غیر معمول، در ایران شما می توانید طول ازدواج خود (ازدواج موقت)را از چند دقیقه تا ۹۹ سال تعیین کنید. این راه برای مردان و زنان مجرد است، ایرانیان و نوجوانان زودگذر را تا به امروز طلاق داده اند و حتی جنسیت را در شیلی پذیرفته اند. طبق قانون ایران،…