Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و ازدواج در غرب تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102
صحبت محبت آمیز | دفتر عقد و ازدواج شیک | غرب تهران | پیوند مهر افزا

#سیاستهای_زنانه “لطفا مهربان باشید!!!” شاید فکر کنید مردی با ظاهر خشن و زبانی تند که بلد نیست صحبت محبت آمیزی بگوید،علاقه ای به این که از شما صحبت محبت آمیز ببیند ندارد ! اما اشتباه نکنید تمام مردها نیازمند جنبه مهربانانه  و صحبت های محبت آمیز زنان زندگی خود هستند. شاید شما هم زیر بار…