Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و ازدواج در غرب تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102
همسر ایده آل | دفتر عقد و ازدواج شیک | غرب تهران | پیوند مهر افزا

#خانمها_بدانند “زن ایده‌آل از دید آقایون؟!” ۱ – آقایان در مرحله اول دوست دارند همسری باایمان، پاکدامن، باحیا و نجیب داشته باشند. همسر ایده‌آل بیشتر آقایان زنی است که  جمال و زیبایی مورد نظر آن‌ها را داشته و کم مهریه باشد. ۲ – معمولا مردان زنی را دوست دارند که  مهربان‌خو باشد. به طوری که…