Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و ازدواج در غرب تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102
جهیزیه | دفتر عقد و ازدواج شیک | غرب تهران | پیوند مهر افزا | عقد و ازدواج

جهیزیه در زمان های قدیم جهیزیه عروس وسایل اولیه برای شروع زندگی بود که خانواده عروس در بازار وسایل در حد نیاز عروس را تهیه می کردند . اما امروزه با گذشت زمان و افزایش وسایل مدرن در بازار دیگر جهیزیه عروس مثل زمان های گذشته فقط در حد اکتفا و وسایل ضروری و مورد…

ازدواج | دفتر عقد و ازدواج شیک |غرب تهران | پیوند مهر افزا | عقد و ازدواج

“بعد از ازدواج باید نحوه گفتگو تغییر کند!” با ازدواج زن و مرد متوجه می‌شوند که باید چه کنند تا گفتگوی دو نفره خوب و موثری داشته باشند. به این ترتیب شیوه گفتگوها بعد از ازدواج کاملاً تغییر می‌کند و به طور معمول افراد آرامتر، نرم‌خوتر و انعطاف پذیرتر از قبل می‌شوند و زن و…