Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و ازدواج در غرب تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102
نکات برخورد با مردان | دفتر عقد و ازدواج شیک | غرب تهران | پیوند مهر افزا

دانستنی های زناشویی نکاتی مهم در مورد برخورد با مردان” مردها همیشه دوست دارند در برابر همسر خود یک مرد پیروز باشند. اولین نکات برخورد با مردان این است که  اگر خطایی از مردها دیدید در جمع آن را بازگو نکنید، با او خلوت کنید و خطای او را بگویید. هیچ وقت در مواجه با…