Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و ازدواج در غرب تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102
خیانت | دفتر عقد و ازدواج شیک در غرب تهران | پیوند مهر افزا | عقد و ازدواج

خیانت قبل از این که هر تصمیمی برای زندگی مشترکتان بگیرید چند نشانه احتمال خیانت همسرتان آشنا شوید، توجه کنید ممکن در شرایطی همسرتان این نشانه ها را داشته باشد ولی فقط یک سوء تفاهم ساده بوده است و خیانتی وجود نداشته باشد.پس بنابراین حتی با وجود این شرایط صد در صد تصمیمی مبنی بر…

خیانت | دفتر عقد و ازدواج شیک در غرب تهران | پیوند مهر افزا | عقد و ازدواج

خیانت چیست؟ زمانی که زن و مردی با یکدیگر ازدواج میکنند هیچ گاه فکر نمی کردند که خود یا همسرشان وارد رابطه ای دیگری شوند دست به خیانت زنند با این وجود عوامل زیادی وجود دارد که باعث ایجاد رابطه قبل یا بعد ازدواج میشود . روان پزشکان آن ها را پیش بینی می کنند…