Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و ازدواج در غرب تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102
جنت آباد گاندی
ازدواج موقت | دفتر عقد و ازدواج شیک در غرب تهران پیوند مهر افزا

ازدواج موقت در یک سنت غیر معمول، در ایران شما می توانید طول ازدواج خود (ازدواج موقت)را از چند دقیقه تا ۹۹ سال تعیین کنید. این راه برای مردان و زنان مجرد است، ایرانیان و نوجوانان زودگذر را تا به امروز طلاق داده اند و حتی جنسیت را در شیلی پذیرفته اند. طبق قانون ایران،…