Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و ازدواج در غرب تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102
پیشگیری از طلاق - سفره عقد و دفترعقد و ازدواج در غرب تهران پیوندمهرافزا

پیشگیری از طلاقسفره عقد و دفترعقد و ازدواج در غرب تهران پیوندمهرافزا

۱٫ایرادگیری

زنان در طول زندگی با مردانی که دائما از رفتارها و اعمال آنان ایراد می گیرند، قدرت تمرکز لازم خود را از دست می دهند و در توالی زمان احساس می کنند هر کاری که انجام می دهند،اشتباه و نادرست است و همین حالاست که شوهران آنان سر برسند و به بدگویی و رفتاری زننده و غیر انسانی در مواجه با کار آنان بپردازند. یکی از بارزترین پیامدهای زندگی با مردان ایرادگیر و ریزبین را می توان ایجاد وسواس خفیف و یا گاهی شدید درزنان برشمرد.

۲٫بی احترامی

گوشه و کنایه و منفی بافی ،نوعی بی احترامی است . ناسزا گویی، پشت چشم نازک کردن ، پوزخند، تمسخرکردن، و شوخیهای گزنده . اهانت -بدترین مهاجم که روابط را مسموم می کند.

۳٫حالت دفاعی

تعارض را تشدید می کندو به همین سبب مرگبار است‌.

۴٫گوشه گیری

با گوشه گیری و کناره گیری از همسر خود رابطه تان سردتر از قبل میشود .تغییراتی مانند سکوت، انزوا یا عصبی شدن در مردان نشانه هایی است که باید جدی گرفته شوند و در این شرایط خانم باید فاقد سرزنش و نصیحت در یک فرصت و موقعیت مناسب از نظر زمان و مکان، به آرامی سر صحبت را با او باز کند و از مشکلش جویا شود.