Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و عروسی در تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102

باورهای غلط و انتظارات نادرست را رها کنید

– مثل اینکه همسرم را تغییر میدهم! یا همینم که هستم!

احترام خانواده همسرتان را خدشه دار نکنید.

– همسرتان را در موقعیتی  قرار ندهید که مجبور به انتخاب میان شما و خانواده اش باشد.

همسرتان را با شخص دیگری مقایسه نکنید (حتی در ذهنتان(

برای همسرتان والد نباشید، دوست و همراه باشید.

مشکلات جنسی تان را از ابتدا جدی بگیرید و در صورت لزوم با یک متخصص صحبت کنید.

احساس ناراحتی خود را پنهان نکنید و سرکوب نکنید و صادقانه و با لحنی مهربان مطرح کنید.

مسائل خصوصی زندگی زناشویی را با پدر و مادر، فامیل یا دوستان هرگز مطرح نکنید.

با شک و بدبینی زندگی نکنید، اگر متوجه مسئله ای شک برانگیز شدید و شخصیت شکاکی ندارید، بدون قضاوت و با ارامش حتما مطرح کنید و از کارهای پلیسی دوری کنید.

در حضور دیگران با شوخی های بی مورد به خاطر خنده اطرافیان همسرتان را تحقیر نکنید

Call Now Buttonتماس با ما