Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و عروسی در تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102
نامزدی | دفتر عقد و ازدواج شیک | غرب تهران | پیوند مهر افزا | عقد و ازدواج

مهمترین اشتباهات غیر قابل جبران دوران نامزدی (بخش دوم)

از طرف مقابلتان بت نسازید.

در دوران نامزدی بسیاری از افراد هستند طرف مقابلشان را فرا تر از آنچه که هستند می دانند و او را بیش از اندازه بزرگ و بی عیب جلوه می دهند در حالی که خود را ضعیف می پندارند و خود را به کل به فراموشی می سپارند.

هرچقدر که طرف مقابل را بزرگ کنیم او هم مانند ما و سایر افرادی که می شناسیم یک انسان است.

انسانی که هم خصوصیات خوب دارد و هم بد.او هم ممکن است اشتباه کند.به همین دلیل در دوران نامزدی همسرمان را باید با چشم باز ببینیم و همه خصوصیات خوب و بدش را باهم در نظر بگیریم ، بعد هر تصمیمی خواستیم در رابطه با ازدواج بگیریم.

عشقتان را تحمیل نکنید.

واکنش ما درمورد تحمیل هر شی یا انسان چیست؟ سریعا از او یا از ان فاصله میگیریم. پس در دوران نامزدی عاشقی میانه رو باشید نه به او بی توجه باشیم و نه خود را به او  تحمیل کنیم. در این صورت با گذر زمان عشقی پایدار و احساسی مداوم در پیش رو داریم.

اینکه در فرهنگ ما برای ما تعریف شده که دوران نامزدی دوران طلایی است و دائما باید ابراز احساسات کنیم یک مسئله کاملا فردی هست. اما باید بین عقل و احساس تعادل برقرار کرد.

خودبزرگ بین نباشید

اعتماد به نفس کاذب و بزرگ بینی یکی از طرفین، باعث فاصله بین نامزد ها می شود. همین فاصله موجب دوری می شود، چون غرور باعث محدود شدن ابراز احساسات و نشان ندادن حس واقعی به معشوقتان می شود.

این جمله “ناز کردن باعث عزیز شدن می شود” بیشتر باعث فاصله بین طرفین و مخصوصا شخص خود بزرگ بین می شود و همه چیز حول خود بینی شخص بچرخد. در این صورت فاصله ها بیشتر و فرصت شناخت کمتر می شود.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.