Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و ازدواج در غرب تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102
مهریه عندالمطالبه - سفره عقد و دفتر عقد و ازدواج پیوند مهرافزا شماره ثبت 37102

مهریه عندالمطالبه سفره عقد و دفتر عقد و ازدواج پیوند مهرافزا شماره ثبت ۳۷۱۰۲

برای بسیاری از زوج ها که هدف از زندگی مشترک را به خوبی می توانند درک کنند .

کانون گرم و صمیمی خانواده را با میدان جنگ اشتباه نمی گیرند . بحث در مورد عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن مهریه ، بحثی شیرین است که اوقات فراغت خود را با آن می گذراند ، که حتی ممکن است این موضوع به درد آن موقع هم نخورد .

زیرا به این جریان پی بردنند که چرا و برای چه در کنار هم مسیر زندگی را طی می کنند . آن ها از فلسفه خلقت خود و راز هستی و معنی واقعی به اشتراک جسمانی در غالب زندگی مشترک با خبرند .

آگاه هستند که زندگی انسان ها به عنوان اشرف مخلوقات دارای مسیر نا محدودی است که زندگی در کره خاکی فقط بخش بسیار کوچک اما ضروری آن است و حیات انسان در جایی خواهد بود که نه تنها مهریه بلکه هیچ مال و اموال مادی دیگری قابل برداشته شدن و همراه بردن آن نخواهد بود بلکه داراییهای قابل انتقالی را دنبال و کسب خواهند بود .

طبیعی است که اگر انسان را محصور و محدود به ادامه حیات تولد از جنین تا رفتن به خاک را معنی کنیم و او را همانند حیوانی تفسیر کنیم . که باید بهترین استفاده را در عمر خو تجربه کند .

در صورت مطالبه بودن مهریه از سوی زوج و عدمتوانایی مالی زوج ، شخص حبس می شودتا زمانی که استطاعت مالی لازم را پیدا می کند .

آیا مهریه عندالمطالبه زندان دارد

زوجی که می توانند به صورت زمان دار نیز مهریه را تعیین می کند کنند که در این صورت پرداخت آن باید در زمان معین مورد توافق باشد و قبل از این امر زوج حق مطالبه ندارند.

این مقررات تا میزان مهریه به اندازه ۱۱۰ سکه بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده ، اگر زوج ها بتوانند به میزان ۱۱۰ سکه از مهریه را پرداخت کنند ، امکان حبس وی تحت هیچ شرایطی وجود ندارد .

در توضیح مهریه عندالمطالبه باید به این گونه بیان کرد که به محض عقدزن مالک مهر می شود و هر زمان که بخواهد ، می تواند مهریه خود را مطالبه کند . مهریه عندالمطالبه در هر حال باید پرداخت شود .

این جریان در حالی است که در مهریه عندالستطاعه ، زمان پرداخت مهریه ، زمانی است که زوج ، توانیی پرداخت آنرا داشته باشند . به این وسیله پرداخت آن به توانایی زوج بستگی دارد .

(( حبس ناشی از مجرمیت )) ، (( حبس ناشی از محکومیت های مالی )) تا روز پرداخت محکوم به مهریه یوم الاداء ادامه خواهد داشت ، مگر اینکه محکوم ( زوج ) بتواند به هر طریقی رضایت محکوم له ( زوجه ) را بگیرد .