Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و ازدواج در غرب تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102
مهریه عندالاستطاعه - سفره عقد و دفتر عقد و ازدواج پیوند مهرافزا شماره ثبت 37102

مهریه عندالاستطاعه سفره عقد و دفتر عقد و ازدواج پیوند مهرافزا شماره ثبت ۳۷۱۰۲

مهریه عند الاستطاعه – راههای وصول مهریه عند الاستطاعه

مهم ترین حق مالی زن، درازدواج همیشگی ویا ازدواج موقت، بنا به اجماع نظر علمای حقوق خانواده، مهریه است.

مهریه تعهدی مالی وحقوقی ازسوی مرد است که جهت اطمینان خاطر زن ودلگرمی وی به زندگی مشترک طی تعالیم قرآنی وهمچنین تایید دین اسلام، ایجاد شده است. اما جامعه ایرانی هم خیلی زود مهریه را پذیرفت.

درهمه کشورهای دنیا، حقوق مالی برای زوجه، قرار داده می شود. گاهی تحت عنوان تملیک نصف دارایی هنگام طلاق ویا دارا شدن نصف اموال مرد درصورتی که بی دلیل اقدام به استفاده از حق طلاق نماید.

اما همین حق مالی دربرخی موارد از گردن مرد ساقط می شود و زن امکان مطالبه مهریه راندارد. درموارد ابطال نکاح باعلم زن به ممنوعیت ازدواج با مرد وعدم اطلاع مرد ازموضوع ویا فسخ نکاح به دلیل تدلیس وفریب کاری زن، هیچ مهریه ای به زن تعلق نمی گیرد.

اما آمار بالای زندانیان مهریه، قانونگذار رابه فکر چاره ای جهت برون رفت از مشکل بالا رفتن آمار بدهکاران زندانی مهریه انداخت تا اینکه درساال ۱۳۹۴ باتصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، مهریه بالای ۱۱۰ سکه طلای بهار آزادی یامعادل آن رامورد حمایت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قرارنداده واز شمول حبس برای مهریه، خارج نموده است. حبس برای مهریه، هر چند باعث سو سابقه کیفری ومحکومیت موثر محسوب نمی شود اما عواقب بدی درانتظار خانواده های زندانیان بوده وهست.

درنوشتار پیش رو مفهوم مهریه عندالاستطاعه، معنی استطاعت مرد جهت پرداخت مهریه، وظایف زن دراثیات استطاعت وتوانایی مرد جهت پرداخت مهریه، راههای وصول مهریه عندالاستطاعه، وکیل متخصص وصول مهریه، وسایر مفاهیم مربوط به مهریه عندالاستاعه، آشنا خواهیم کرد. اگر قصد ازدواج دارید، مطالعه مطالب سایت تخصصی حقوق خانواده که به همت گروه وکلای مهر طراحی وتدوین شده است به شما توصیه می شود.

استطاعت

توان انجام کار ویا آمادگی برای انجام تعهد اعم از تعهد مالی وغیر مالی رااستطاعت تعریف کرده اند. لغت استطاعت، عربی است ومعنی فارسی آن توانایی است. درقرآن کریم، شرط واجب شدن حج ، استطاعت مالی فرد مسلمان تعریف شده است. درمهریه عندالاستطاعه، که جهت جلوگیری از اقدام به مطالبه مهریه، بلافاصله بعد از عقد، توسط بعضی از خانم ها انجام می شد، امکان پرداخت وتوانایی مالی مرد جهت پرداخت مهریه، شرط مطالبه مهریه توسط زن، قرارداده شده است. به دیگرمفهوم، زوجه تاقبل از اثبات توانایی شوهر درپرداخت مبلغ مهریه، امکان مطالبه یا وصول مهریه را ندارد. بار اثبات توانایی مرد، به گردن زن قرارداده شده ودراین گونه موارد زن مدعی وشوهر منکر است.

راه مطالبه ووصول مهریه عندالاستطاعه

براساس توافق طرفین درهنگام عقد ازدواج اعم از دایم ویاموقت، درتعیین مهریه عندالاستطاعه، این توافق براساس ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر وقابل اجراست. پس زن نمی تواندهر زمان که مایل بود، مهریه خود رامطالبه نماید بلکه ابتدا باید اثبات نماید که شوهر توان پرداخت مهریه وی را، با درنظر گرفتن مستثنیات دین، دارد. نحوه اثبات توانایی شوهر درپرداخت مهریه چگونه است؟ اگر شوهر اموالی دارد وآنها را از همسرش مخفی نموده، براساس قانون، امکان اخذ استعلام از بانک مرکزی، اداره راهنمایی ورانندگی وسازمان ثبت اسناد واملاک کشور، جهت اطلاع از داراییهای مرد وجود دارد. چگونه می توان از اموال وداراییهای شوهر مطلع شد؟ کافی است بامراجعه به دفتر رسمی ازدواج که از طریق آن ازدواج زوجین به ثبت رسیده است، درخواست صدور اجراییه نمود. با درخواست ذینفع ویا وکیل وی، سردفتر اقدام به صدور اجراییه وابلاغ به شوهر نموده وشوهر مکلف به پرداخت مهریه زن می باشد اما اگر شوهر اقدامی جهت پرداخت مهریه انجام نداد، با تشکیل پرونده دراداره اجرای اسناد رسمی ثبت، می توان درخواست استعلام از بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد واملاک کشور ویا اداره راهنمایی رانندگی جهت اطلاع از داراییهای شوهر وتوقیف آنها رانمود

استعلام داراییهای شوهر ازطریق دادگاه

به نظر می رسد که بتوان در دادگاه خانواده، دعوی با موضوع اثبات دارایی مرد طرح نمود ودادگاه با استعلام از مراجع مذکور، نسبت به کشف داراییهای مرد اقدام نمود. اما راه دیگری که وجود دارد، دادخواست تامین دلیل از شورای حل اختلاف نیز می تواند باشد. هرچند باتوجه به صلاحیت عام دادگاه خانواده درمسایل خانواده ولزوم طرح همه دعاوی خانواده دردادگاه خانواده، براساس قانون جدید حمایت خانواده، راه دوم را دشوار می نمایاند ولی باید منتظر رویه قضایی دراین مورد بود تا بتوان بهترین وآسانترین راه را معرفی کرد. درهرصورت مشاوره با وکیل متخصص خانواده جهت وصول مهریه عندالاستطاعه، با توجه به امکان انتقال اموال توسط مرد وخروج عمدی وی از استطاعت نیز بحث مفصلی است که در ادامه خواهد آمد.

حق حبس درمهریه عندالاستطاعه

موضوع مهم درمهریه عندالاستطاعه، امکان استفاده زن از حق حبس می باشد. حق حبس یعنی، زوجه می تواند تازمان پرداخت مهریه نسبت به تمکین جهت عمل زناشویی، خودداری نماید، حال با توجه به اینکه مهریه عندالاستطاعه، درصورت عدم توان مرد درپرداخت مهریه، قابل مطالبه نیست، آیا باز هم زوجه می تواند ازحق حبس استفاده نماید؟ پاسخ این سول قطعا منفی است. درصورت عدم توانایی مرد درپرداخت مهریه عندالاستطاعه، زن نمی تواند تمکین خاص را منوط به پرداخت مهریه نموده واز حق حبس استفاده کند چرا که معلوم نیست شوهر چه زمانی مستطیع می شود واین با فلسفه ازدواج مغایر است. اما درجایی که مرد توان پرداخت مهریه رادارد، امکان استفاده زن از حق حبس وجود دارد وزن می تواند تازمان پرداخت مهریه از تسلیم شده برای رابطه جنسی خودداری نماید. البته شرط استفاده از حق حبس، باکره بودن زوجه است.

معامله صوری به قصد فرارازدین

گاهی اوقات، شوهر برای خروج عمدی از اثبات توانایی وی درپرداخت مهریه توسط زن، تمام یا بخشی از اموال خود را به صورت غیر واقعی به اشخاص ثالث منتقل می نماید. درصورت اثبات این موضوع وتقلب مرد، انتقال دهنده وانتقال گیرنده درصورت اطلاع وتبانی، مسوولیت کیفری داشته وعلاوه برابطال معامله صوری، اموال منتقل شده قابل استرداد وتوقیف جهت وصول مهریه هستند. دراین گونه موارد باید شکایت کیفری از طرف زن یا وکیل وی طرح شود ونیازی به دادخواست نیست مگر اینکه مال دراثر انتقال های بعدی دست به دست شده باشد که لزوم طرح دادخواست ابطال سند ومعامله، بدیهی است.

مرجع درخواست وصول مهریه عندالاستطاعه

باتوجه به قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دیونی که به موجب سند رسمی برعهده شخصی قرارمی گیرد، لازم است ابتدا از طریق اداره اجرای اسناد رسمی ثبت اسناد، پیگیری شوند. درمهریه عندالاستطاعه با توجه به اینکه بدون معرفی اموال ودارایی مرد، اصولا امکان مطالبه مهریه وجود ندارد، تنها راه ممکن جهت مطالبه ووصول مهریه، اقدام از طریق اداره اجرای اسناد رسمی ثبت اسناد می باشد. وکیل متقاضی ویا خود وی بامراجعه به دفتر رسمی ازدواج، درخواست صدور اجراییه نموده وپس ازصدور وابلاغ اجراییه توسط سردفتر ازدواج، با درخواست ذینفع پرونده دراداره اجرای اسناد رسمی ثبت تشکیل ونسبت به جری تشریفات قانونی اقدام خواهد شد. لازم به ذکر است درمطالبه و وصول مهریه تفاوتی بین ازدواج دایم وموقت وجود ندارد اما اگر ازدواج موقت براساس سند رسمی نباشد وفقط بین زن وشوهر وشاهد ثبت شده باشد باتوجه به رسمی  نبودن سند ازدواج موقت، باید ازطریق دادگاه خانواده اقدام نمود.

مدارک لازم جهت مطالبه مهریه عندالاستطاعه

  • سند ازدواج یا رونوشت آن
  • کارت ملی وشناسنامه
  • مدرکی که دارایی مرد راثابت نماید
  • وکالتنامه وکیل درصورتی که پرونده توسط وکیل پیگیری می شود

وکیل متخصص در وصول مهریه عندالاستطاعه

امور حقوقی باتوجه به راههای فرار ازدین که امروزه متداول ومتعارف شده است، نیاز به پیش بینی گام های موثر بعدی دارد. وکیل متخصص درامور خانواده، باتوجه به تجربیات وپرونده های سنوات گذشته ومشابه پرونده های موکلین، می تواند درسریع ترین زمان ممکن با پیگیری وکمک از موکل دراستخراج اطلاعات، راههای وصول مهریه عندالاستطاعه که تا حدی مورد سواستفاده مردان نیز قرارگرفته است، اقدام نماید. تعیین مهریه های سنگین عندالاستطاعه که نه ضمانت اجرایی حبس برای عدم پرداخت مهریه دارد ونه درصورت عدم توانایی مرد درپردات مهریه، قابلیت وصول دارد، هیچ گونه تضمینی جهت تداوم زندگی مشترک ویا اجبار مرد به طلاق درصورت طلاق ندادن، محسوب نمی شود. قبل ازهرگونه اقدام حقوقی وقرارداد، که ازدواج مهم ترین آنها می باشد، مشاوره با وکیل متخصص حقوق خانواده، می تواند از بروز مشکلات بعدی جلوگیری نماید وبنا به نظر استاد مسلم حقوق وسرپرست گروه وکلای مهر، دکتر محمد رضا مهری، طلاق قبل ازازدواج، بهترین نظریه جهت پیشگیری از اختلافات احتمالی خانوادگی می باشد.