Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و ازدواج در غرب تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102

ملاک های ازدواج

برای یک ازدواج موفق باید ملاک‌های انتخاب همسر را به درستی بشناسیم و اسیر احساسات و عشق نشویم.

نخستین ملاک برابری در سن و زیبایی است. سعی کنید هیچ گاه دنبال ازدواج نابرابر نروید. همیشه ویژگی‌های منفی‌تان را بیست درصد بیشتر از آنچه هست نشان دهید و ویژگی‌های خوبتان را بیست درصد کمتر از آنچه که هست.

ملاک دوم شباهت‌ها و تناسب‌هاست. در اصول کلی و اساسی باید شبیه و مانند همدیگر باشید.

ملاک سوم این است که باید برای هم جذاب باشید. چرا که ظاهر طرف مقابل هیچ گاه عادی نخواهد شد.

ملاک چهارم شباهت خانواده‌هاست. خانواده‌ها باید با هم، هم کفو باشند.

ملاک پنجم باید پایگاه اجتماعی شبیه هم داشته باشید. پایگاه اجتماعی معمولا به ثروت شما، درآمد شما و ترکیب اینها مربوط می‌شود

ملاک ششم این است که باید جهان بینی‌تان شبیه همدیگر باشد. تفاوت در دیدگاه‌های فلسفی را جدی تلقی کنید و به سادگی از کنارش نگذرید.

ملاک هفتم باید باورها و اعتقادات مشابهی داشته باشید. از نظر مذهبی و فرهنگی هم کفو باشید.

ملاک هشتم در هدف و مسیر وحدت داشته باشید. برای رسیدن به یک هدف و از یک مسیر مشخص و واحد گام بردارید.

ملاک نهم توانایی ارضای نیازهای جسمی و روانی همدیگر را داشته باشید.

ملاک دهم به راحتی می‌توانید با همدیگر صحبت کنید و به دنبال موضوع خاصی نمی‌گردید.

ملاک یازدهم تحصیلات است تشابه تحصیلی نیز در ایجاد تفاهم بین زن و مرد عامل مهمی است

ملاک یازدهم اولویت ها یا  Priority  اولویت بندی در زندگی مشابه داشته باشید !

ملاک دوازدهم راستگویی و صداقت گر در زندگیتون نمی توانید راست بگویید و راست بشنوید کارتون تمام است

ملاک دوازدهم موفقیت اجتماعی «موقعیت اجتماعی» تناسب پسر و دختر است که باید در ازدواج مراعات شود.

ملاک سیزدهم مدارج علمی اگر زنی که مدارج علمی و موقعیت اجتماعی او از شوهرش بیشتر باشد، دچار اصطکاک و اختلاف خواهند شد.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.