Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و ازدواج در غرب تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102
ازدواج | دفتر عقد و ازدواج شیک | غرب تهران | پیوند مهر افزا | عقد و ازدواج

ازدواج:

ازدواج الگوی اجتماعی مورد تایید است که به موجب آن دو نفر به افراد بیشتری خانواده را تشکیل می دهند. این شامل نه تنها حق فرزندخواندگی و عقب ماندن است،

بلکه همچنین شامل بسیاری از وظایف و امتیازات دیگری است که بر بسیاری از افراد تاثیر می گذارد.معنای واقعی، پذیرش وضعیت جدید است،

با مجموعه ای جدید از امتیازات و تعهدات و شناخت این وضعیت جدید توسط دیگران. ازدواج قانونی وضعیت اجتماعی را قانونی می کند و مجموعه ای از حقوق و وظایف شناخته شده قانونی را ایجاد می کند.

ازدواج یکی از قدیمی ترین موسسات شناخته شده اجتماعی است و ضروری برای رشد فرزندان و رضایت از میل جنسی ما است. در جوامع مختلف روش های مختلف رابطه وجود دارد.

برخی از جوامع اجازه می دهند که تنها یک زن تنها ازدواج کند در حالیکه در جوامع دیگر همسر مجاز به داشتن بیش از یک زن است.

به طور مشابه، بعضی از جوامع اجازه نخواهند داد که یک زن بیش از یک شوهر داشته باشد، در حالی که جوامع دیگر از زنانی که دارای بیش از یک شوهر هستند فکر نمی کنند.

در برخی موارد والدین رابطه ای را ترتیب می دهند در حالی که در دیگران پسران و دختران ازدواج خود را ترتیب می دهند.

تعریف ازدواج:

ازدواج یک اصطلاح برای روابط اجتماعی شوهر و زن یا همسران چندگانه است. همچنین برای مراسم متحد کردن شرکای زناشویی استفاده می شود.

انتخاب همسر:

این اشاره به یافته های همسر مرد و زن است. دو روش داده شده به شرح زیر وجود دارد

۱-Exogamy:

هنگامی که یک شخص خارج از یک گروه، کست، مذهب، کلاس و نژاد ارابطه برقرار می کند. این به عنوان exogamy اعطا شده است. در دوران مدرن این رابطه عمدتا در عمل است.

۲-Endogamy:

هنگامی که یک شخص در داخل گروه، کست، مذهب، کلاس یا نژاد ازدواج کند. این به عنوان اندوگامی شناخته شده است. این نوع رابطه عمدتا در مناطق روستایی پاکستان و افغانستان انجام می شود.

فرم ازدواج

جوامع مختلف برای تشخیص اجتماعی و تصویب ازدواج از دیدگاه های مختلفی برخوردارند. به همین دلیل است که ما رابطه های مختلفی پیدا می کنیم.

انواع اصلی ازدواج در زیر آمده است:

مونوگامی: یک نفر مجاز به ازدواج مجدد است.چندگانه: شخص (مرد یا زن) بیش از یک بار ازدواج می کند.

چند زبانه: یک شوهر مجاز است تا یک بار همسر بیش از یک زن داشته باشد.

Polyandry: یک زن در یک زمان به بیش از یک مرد ازدواج می کند.

Polyandry فریبانه: هنگامی که یک زن در نظر گرفته می شود و به عنوان همسر همه برادران در خانواده زندگی می کنند و فرزند پسر / دختر برادر بزرگتر محسوب می شود.

Polyandry غیرانتادی: در این شکل یک زن باید بیش از یک شوهر داشته باشد.

ازدواج گروهی: برادران خواهان رابطه با خواهران زندگی می کنند.

ازدواج آزمایشی: در چنین شرایطی ، زن و شوهر باید مجاز به هم پیمان شدن و آزاد شدن و ملاقات برای درک یکدیگر از قبل از رابطه باشند.

ازدواج بین کست: یک مرد یک زن با یک کاسهارتباط بر قرار میکنند مثل هند.

آنولوما: هنگامی که مردان کستهای عالی مجاز به ارتباط با زنان کتهای پایین هستند، آنولوم نامیده می شود.

Pratiloma: هنگامی که زنان کست های بالاتر از مردان کت های پایین تر ازدواج می کنند Pratioma نامیده می شود.

Hyper-gamy & hypo-gamy: مردی که متعلق به نجیب است مجاز به ارابطه زن با موقعیت اجتماعی پایین تر است Hyper-gamy نامیده می شود.

اما زمانی که یک زن وضعیت اجتماعی بالاتر ارتباط یک مرد با موقعیت اجتماعی پایین تر است، Hypo-gamy نامیده می شود.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.