Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و ازدواج در غرب تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102
معانی اجزای سفره عقد- سفره عقد و دفترعقد و ازدواج در غرب تهران پیوندمهرافزا

معانی اجزای سفره عقدسفره عقد و دفترعقد و ازدواج در غرب تهران پیوندمهرافزا

آئینه بخت و دو شمعدان: سمبل روشنائی و شفافیت آینده عروس و داماد هستند

سینی عاطل و باطل: خشخاش, برنج , نمک (برای دور کردن چشم شیطان) رازیانه, چای, کندر (برای دور کردن چشم شیطان)

نان سنگک که معمولا با خط خوش بر روی آن می نویسند “مبارک باد” که همراه با سبزی و پنیر است. (عروس و داماد باید از آن بخورند تا شادی به خانه آنها بیاید)

گردو و بادام: نشانه باروری می باشند.

انار و سیب: سمبل میوه های بهشتی و تندرستی و شادابی هستند.

گلاب: سمبل عطر و تقدیس محیط.

شاخه نبات: سمبل شیرینی زندگیַ

اسپند: دور نگاه داشتن چشم شیطانַ

تخم مرغ: نموداری از سرپرستی پدر و مادر بر عروس و داماد است.

ساییدن کله قند: دستمالی سفید بالای سر عروس (دستمالی که معمولا بر روی سر عروس و داماد گرفته می شود و با سوزن و نخ هفت رنگ به نشانه بستن دهان خانواده شوهر دوخته می شود) ַ

ظرف عسل : سمبل به مناسبت شروع زندگی شیرینַ

قرآن: سمبل برای بركت خداوند استַ

سجاده , تسبیح , مهر: نمایانگر اهمیت نماز و عبادت و برکت زندگیַ

نقل , باقلوا , توت , نان برنجی, نان نخودچی , سوهان عسلی: معمولا” با شیرینی های سنتی در مراسم عقد و عروسی از میهمانان پذیرایی می گرددַ