Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و ازدواج در غرب تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102
مراسم بله برون - سفره عقد و دفترعقد و ازدواج در غرب تهران پیوندمهرافزا

مراسم بله برونسفره عقد و دفترعقد و ازدواج در غرب تهران پیوندمهرافزا

طبق لغت نامه دهخدا کلمه ای است مرکب از (بله) برگرفته از کلمه بلی که عروس به هنگام عــقد به عنوان در برابر وکیل داماد میگوید . و(بران) از (بریدن) که به محلی اطلاق میشود که در آن عروس و داماد برای تعیین شرایط عقد و حقوق زن و شوهر گفتگو میکنند سپس این توضیح آمده است که قرار دادن عروس و داماد بر سر مهر و شرایط عروسی است.

زمان برگزاری برای بله بران :

تعیین زمان برای مجلس بله بران به مفهوم موافقت رسمی خانوادههای عروس و داماد با این پیوند است.

به این ترتیب بله بران بعد از مجلس خواستگاری و معمولا بین یک هفته تا یک ماه پس از آن سر میگیرد.

نکته :در بله بران هم مانند خواستگاری خانواده عروس میزبان و خانواده داماد میهمان هستند.

هدیه خانواده داماد به عروس در بله برون :

طبق یک سنت قدیمی خانواده داماد در مراسم بله بران برای جلب رضایت عروس و خانواده او در گرفتن بله قطعی هدایایی تقدیم می کند.

از قدیم پیشکش متداول در این مناسب یکقواره پارچه پیراهنی زنانه و یک انگشتر برای عروس است.

البته در برخی خانواده های مذهبی معمولا به جای پارچه پیراهنی یک قواره چادری هدیه میشود.

بدیهی است این پارچه چادری نباید مشکی باشد. بلکه معمولا چادری سفید با گلهای ریز و رنگی برای برای این منظور انتخاب میشود.

۱٫ خریدن یک قواره کامل پارچه به اندازه یک پیراهن زنانه
۲٫ انتخاب پارچه ای با رنگ های شاد و زنده با توجه به سن و رنگ پوست عروس
۳٫ بسته بندی و تزیین هدیه به شکلی زیبا و چشم گیر
۴٫ متمایز بودن انگشتر بله بران از حلقه برای پیشی گیری از شباهت آن به حلقه ازدواج
۵٫ توجه به ساختار بدنی و استخوان بندی دستها و انگشتان عروس در انتخاب انگشتر
۶٫ بسته بندی و تزیین جعبه حاوی انگشتر به شکلی زیبا وچشم گیر

موارد قابل طرح در بله بران :

۱٫ تعیین مهریه
۲٫ اعلام میزان تقریبی جهیزیه عروس
۳٫ مطرح کردن رسوم قدیمی مانند درخواست شیربها در صورت مرسوم بودن در خانواده عروس
۴٫ تعیین دقیق وضعیت مسکن زوج
۵٫ اجازه ادامه کار یا تحصیل عروس
۶٫ تقاضای حق انتخاب مسکن، طلاق و کار برای دفتر در صورت مرسوم بودن در خانواده عروس
۷٫ مطرح کردن آداب خانوادگی مانند امضای فهرست جهاز عروس از سوی داماد و بزرگتر او در صورت مرسوم بودن در خانواده عروس
۸٫ مشخص شدن زمان مراسم نامزدی در صورت پذیرش خانواده عروس و فاصله زمانی آن تا عقد و ازدواج
۹٫ مشخص شدن دقیق زمان عقد و عروسی و همزمانی یا جدا بودن آن

نکات قابل طرح در بله بران

۱٫ با فاصله مناسب به طور رسمی از مهمانان برای شرکت در مراسم دعوت کنند.
۲٫ حتما از بزرگترهایی که برای آشنایی خواستگاری یا مراحل تحقیق زحمت کشیده اند دعوت کنند.
۳٫ افراد خوش مشرب و با تجربه و صاحب نظر در این ضمینه را معرفی کنند.
۴٫ هر یک از دو طرف سخنگوی خود را از پیش تعیین کنند و او را در جریان امور قرار دهند.
۵٫ هر خانواده همراهانش را از نقطه نظر های خود درباره قول و قرار های ازدواج با خبر کنند.