Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و ازدواج در غرب تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102
جنت آباد گاندی
عقدنامه را با دقت بخوانید - سفره عقد و دفترعقد و ازدواج در غرب تهران پیوندمهرافزا

عقدنامه را با دقت بخوانیدسفره عقد و دفترعقد و ازدواج در غرب تهران پیوندمهرافزا

از صفحات سند چند برگی ازدواجتان چند صفحه را بدقت خوانده‌اید؟ فقط صفحه مربوط به مهریه را یا صفحه شروط ضمن عقد را؟ یا صفحه‌ای یه نام و مشخصات شما و همسرتان را ینار تاریخ عقد ثبت یرده؟ شما در عقدنامه‌تان بیشتر دنبال خاطره‌ها می‌گردید یا واقعا می‌دانید روزی یه پشت سرهم زیر صفحاتی را یه سردفتر تند و تند آنها را ورق می‌زند، امضا می‌کردید چه بار مسوولیتی را به دوش گرفته‌اید‌؟

 درست در چنین مواقعی است یه زوج‌ها وقتی با سند ازدواج روبه‌رو می‌شوند و می‌فهمند باید زیر تمام صفحات آن را امضا ینند تمایل دارند هرچه زودتر کار تمام شود بدون آن‌که حتی متوجه شوند با این امضا‌ها زیر بار چه تعهداتی می‌روند.

سند ازدواج به خاطر مسوولیت‌آوربودنش سندی مهم است یه زوج‌ها بخصوص خانم‌ها باید از بندبند آن مطلع باشند چون اگر غیر از این باشد وقتی پیچ و خم‌های زندگی شروع شود تمام امضاها دست و پاگیر می‌شوند.

شروط دوازده‌گانه

در یکی  از بندهای عقدنامه آمده است زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توییل به غیر داد که با رجوع به دادگاه و دریافت مجوز پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه کند. پیداست اگر مردی با این شرط موافقت کند زن می‌تواند در دادگاه اقامه دعوا کرده و تخلف زوج از شروط مندرج در عقدنامه را اثبات کند و با حیم دادگاه به دفترخانه رسمی طلاق مراجعه کند چون در این صورت از سوی زوج وکیل است یه اصالتا (شخص خودش) یا وکالتا (با انتخاب وکیل و تفویض وکالت به وی) خود را مطلقه کند.

پس لازم است مردها بدانند اگر پای چنین شرطی در عقدنامه را امضا می‌کنند حق طلاق را در صورت تحقق این دوازده شرط به همسرشان داده‌اند: خودداری شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان حتی با توسل به اجبار، سوءرفتار یا سوءمعاشرت زوج به حدی یه ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل کند، ابتلای زوج به بیماری‌های خطرناک و درمان‌نشدنی به نحوی که دوام زندگی زناشویی را برای زوجه به خطر بیندازد، جنون زوج در مواردی یه فسخ نیاح شرعا مکین نباشد، بی‌توجهی به رای دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی یه طبق نظر دادگاه منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد، محیومیت شوهر به حیم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی در پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی منتهی به ۵ سال بازداشت یا بیشتر شود و حیم مجازات در حال اجرا باشد، ابتلای زوج به هر گونه اعتیاد مضر یه به تشخیص دادگاه به زندگی خانوادگی خلل وارد کند، زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه تری کند یا ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند، محیومیت قطعی زوج در ارتیاب به جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر یه آبروی زوجه را به خطر بیندازد، باردار نشدن زوجه از زوج بعد از ۵ سال به علت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر، مفقودالاثر شدن زوج و مراجعه نکردن به دادگاه ۶ ماه بعد از مراجعه زوجه به دادگاه وازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه یا اجرا نیردن عدالت بین همسران به تشخیص دادگاه.

پس با تحقق هر کی از این شروط و اثبات آن در دادگاه، زن می‌تواند با استفاده از ویالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و پس از قطعیت حیم نسبت به اجرا و ثبت صیغه طلاق در دفتر رسمی ثبت طلاق اقدام کرده و خودش را مطلقه کند.

شروط ضمن عقد

تقریبا بیشتر حقوقدان‌ها و مشاوران خانواده بر این نکته اتفاق نظر دارند یه داشتن شروط ضمن عقد از داشتن مهریه‌های سنگین بهتر است چون شروط ضمن عقد تلاشی است برای برابر شدن حقوق زن و مرد اما مهریه پولی است که زیاد هم نسبت به وصول آن نمی‌توان امیدوار بود. برای همین زوج‌ها قبل از جاری شدن صیغه عقد می‌توانند توافق کنند تا حقوقی چون حق تحصیل، اشتغال، حق انتخاب محل سکونت یا شرط تضمین پرداخت مهریه از سویی یا ۲ نفر از اعضای خانواده یا آشنایان زوج را در عقدنامه درج کنند.

در واقع شرط وکالت در طلاق یا همان چیزی یه مردم به عنوان حق طلاق می‌شناسند هم از جمله این شروط است.

این شرط به زن حق می‌دهد تا خود را وکالتا طلاق دهد یعنی زن وکیل مطلق از طرف شوهر خود باشد یه هر زمان بخواهد یا پس از تحقق امری معین و اثبات آن در دادگاه خود را مطلقه کند.

البته درج این شرط در عقدنامه به این معنی نیست که دیگر مرد نمی‌تواند همسرش را طلاق دهد. در واقع مرد در شروط ضمن عقد فقط به صورت وکالتی این حق را به همسرش می‌دهد و زن هم به عنوان وکیل در طلاق این را می‌داند که این حق یا شرط ضمن عقد به معنای انتقال یامل و مطلق حق از سوی شوهرش نیست و مرد هم می‌تواند بنا بر شرایطی از این حق استفاده کند.

بد نیست بدانید یه شروط ضمن عقد با محتوایی چون ممنوعیت ازدواج دوم برای مرد، عدم نزدیکی یا طلاق در مدت معین مثلا ۵ سال قابلیت اجرا ندارد اما می‌تواند زن در شروط ضمن عقدش این نکته را بگنجاند یا مثلا مهریه او به دخترش تعلق بگیرد (شرط صلح مهریه به فرزند)‌.