Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و عروسی در تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102
عشق | دفتر عقد و ازدواج شیک | غرب تهران | پیوند مهر افزا | عقدو ازدواج

عشق یک هدیه است

یکی از چیزهایی که باعث می شود عشق را به سختی درک می کنیم این واقعیت است که ما سعی می کنیم آن را با ذهن درک کنیم در حالی که فقط می توانیم آن را با قلب درک کنیم.

عشق هدیه ای است که خدا به ما چنین اجازه می دهد با دادن تنها فرزند ما برای نجات ما از گناه.

ما به طور طبیعی این احساس زیبا را به افرادی که در اطراف ما هستند گسترش می دهیم و اگرچه شما می توانید دو نفر را با دو روش متفاوت دوست داشته باشید، با این وجود عشق است.

واقعا چیزی است که زیباتر از داشتن توانایی دوست داشتن دیگران است و هیچ چیز بهتر از این نیست که دیگران دوستت داشته باشند

ما اشتباهی کجا هستیم؟

امروز عشق به نظر می رسد بیش از حد و مردم بسیار نمی دانند که چگونه واقعا احساس زیبا و دوست داشتن به عنوان هدیه ای است که قرار است با تلاش برای عشق با استفاده از سر ما، ما به عشق جنسی به جنسیت پایان داده ایم و وقتی این اتفاق می افتد، معنای واقعی عشق را از دست می دهیم. اکثر مردم امروز کسانی هستند که عاشق چیزی در انتظار چیزی هستند.

هنگامی که شما دوست دارید، پس بهترین شخص دیگری را می خواهید و شما در مورد چیزی که به شما می دهد، بیش از حد تمایل ندارید.

در حقیقت این واقعیت باقی میماند که بسیاری از مردم به شما احساس خوبی را که شما بر روی آنها انجام میدهید قدردانی نمیکنند و هنگامی که روی این کمبود تمرکز میکنید،

حتی توانایی خود را برای دوست داشتن و قدردانی از افراد اطراف خود از دست میدهید.

این حس زیبا  باید به عنوان یک هدیه به شما داده شود تا این کار را انجام دهید تا دیگران را خوشحال کنید و به آنها احساس راحتی دهید بدون این که امیدوار باشید آنها هدیه ای را به شما بدهند.

هنگامی که شما قادر به عشق با خوشحالی و بدون هیچ گونه انتظارات هستید، مطمئنا عشق شما بیشتر تحقق یافته است.

عشق چگونه است؟

قبل از هر چیز دیگری باید قبل از اینکه بتوانید افراد اطراف خود را دوست داشته باشید، خودتان را دوست داشته باشید.

هنگامی که شما خود را دوست دارید، احساس خوشحالی خواهید کرد که آیا شما مجرد، در یک رابطه یا ازدواج هستید.

ازدواج های مبتنی بر دوست داشتن، آزمون زمان را در مقایسه با آن دسته از اتحادیه ها که بر پایه ی امکانات دیگر آنها نظیر ثبات مالی است، زنده ماند.

برای احساس خودتان، تمرکز خود را بر روی ویژگی های خود و قبول هر گونه نقص شما را راحت نیست.

هنگامی که خود را برای فردی که قبلا خود را می پذیرید، اطمینان دارید و محتوا را در اختیار شما می گذارید، از این رو برای شما عشق و محبت بیشتری به افراد اطراف شما را آسان تر می کند.

احساس ناکافی می تواند بر اعتماد و اعتماد به نفس شما تأثیر منفی داشته باشد و این موضوع بر روی دید شما نسبت به عشق تاثیر می گذارد و آن را به شما نشان می دهد.

با پذیرش فردی که هستید، ارزش خود را می دانید و همچنین می توانید دیگران را برای کسانی که بدون توجه به نقص های خود هستند، ببینند.

هنگامی که این تعادل به دست می آید، شما قطعا قادر خواهید بود عشق را به عنوان هدیه ارزشمند به اشتراک بگذارید.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.