Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و عروسی در تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102
عشق چیست|دفتر عقد و ازدواج شیک در غرب تهران پیوند مهر افزا عقد و ازدواج

عشق چیست

هر کس ایده خود را از سوال عشق چیست در یک رابطه عاشقانه است. بسیاری معتقدند که عشق این است که احساس خاصی را برای شما به ارمغان می آورد، زمانی که شما درست می کنید و شما درست می دانید که آنها یکی هستند.

دیگران در نگاه اول عشق را باور نمی کنند. آنها بر این باورند که عشق یک انتخاب است که بعدا در زمانی که شما آن شخص خاصی را در زندگی خود قدردانی کرده اید، می آید.

اما عشق چیست و چگونه ما آن را نشان می دهیم؟ این یک سوال مهمی است که بسیاری از زوجها واقعا در مورد آن به خوبی می دانند.

اما قبل از اینکه ما به معنای واقعی عشق برسیم، بیایید روشن کنیم که چه چیزی در مورد عشق نباید باشد.عشق نباید بر جذابیت فیزیکی باشد.

اگر عشق بر اساس چگونگی جلب توجه دیگر شخص باشد، دیر یا زود جاذبه های جسمی محو خواهد شد و بنابراین هر گونه عشق شما برای آن فرد به آنجا رفته است.عشق نباید نادانی باشد.

عشق از جان گذشته به هیچ وجه احساس ارزش خود را در طول زمان کاهش نخواهد داد، و باعث نمی شود کسی احساس بدی کند و از خودخواهی نجات یابد.

برای از بین بردن هر گونه ناامنی که ممکن است داشته باشید، کار کنید و اطمینان حاصل کنید که دلایل دلخواه را دوست دارید. عشق برای خشونت، کنترل رفتار یا دستکاری اجازه نمی دهد.

عشق نباید بر اساس چقدر شخص دیگری شما را دوست داشته باشد یا چقدر به آنها نیاز دارید. این نوع عشق نابالغ است و فقط اضافه کاری شما را بیشتر می کند.

اگر تا به حال مشکوک هستید که هرگونه روابط عاطفی را در رابطه خود قرار داده اید، پس بهتر است برای انجام این کار، حل این مسائل را قبل از اینکه کسی آسیب ببیند.

نجات عاطفی

عشق که بر اساس یک نجات عاطفی یک طرفه است، همراه با شخص دیگری که به آن توجه می کنید، شما را پایین می آورد. عشق چیست ؟خصوصیات خاصی که ما نشان می دهیم زمانی که ما در عشق هستیم.

رفتار خودخواهانه نشان می دهد که شما فقط فکر خود را در مورد خودتان ندارید، بلکه شما نیز در مورد نیازهای شرکای خود نگران هستید.

شما در مورد رشد شرکای خود در زندگی نگران خواهید بود و حامی و درک بیشتری خواهید کرد، حتی اگر احساس می کنید انتقادی دارید. شما تمایل به ببخشید، و متوجه شوید که هیچکس در زندگیاش کامل نیست.

عشق شما رشد می کند زمانی که شما قادر به تمرکز بر چیزهای خوب در مورد کسی هستید. شما هر دو طرف مثبت و منفی را مشاهده خواهید کرد، اما شما هرگز آن را دوست نخواهید داشت.

هنگامی که شریک زندگی شما آن چیزی را که شما را تحریک می کند، آن را ساده تر می کند. شما متوجه خواهید شد که ارزش آن بیش از حد عصبانی نیست و باعث ایجاد یک صحنه می شود.

عشق اجازه می دهد تا برای خشم، اما به شیوه ای کنترل شده است. عشق در مورد توانایی سازش است.

 

Write a comment:

*

Your email address will not be published.