Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و ازدواج در غرب تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102
ضروریت برگزاری مراسم عروسی - سفره عقد و دفترعقد و ازدواج در غرب تهران پیوندمهرافزا

ضروریت برگزاری مراسم عروسیسفره عقد و دفترعقد و ازدواج در غرب تهران پیوندمهرافزا

برگزاری مراسم ازدواج یکی از اتفاقات خوشایند و خاطره انگیز برای هر فردی است.

جشن ازدواج یکی از سنن مهم ازدواج است که برخی به آن بسیار اهمیت می دهند و برخی دیگر به آن با بدبینی نگاه می کنند و درصدد حذف یا کاستن آن هستند.

برگزاری مراسم ازدواج کارکردهای متفاوتی دارد.

مهمترین کارکرد مراسم ازدواج، رسمیت بخشیدن به ازدواج و زندگی مشترک عروس و داماد است.

دومین کارکرد مراسم ازدواج، رقابت اجتماعی یا همان چشم و هم چشمی است.

سومین کارکرد مراسم ازدواج، تبادل هدایا به منظور تاکید بر انسجام اجتماعی است.

معمولا در مراسم مختلف، هدایایی بین عروس و داماد و خویشاوندان این دو تبادل می شود که بیانگر انسجام اجتماعی و وابستگی اجتماعی است.

بنابراین جشن ازدواج سه کارکرد اصلی دارد :

۱: رسمیت دادن به ازدواج

۲: رقابت اجتماعی

۳: انسجام اجتماعی به وسیله تبادل هدایا

در کل بهتراست که اصل این جشن راحذف نکنید، . بودن جشن ازدواج، بهتر از نبودن آن است، چرا که با برگزاری جشن و برگزاری آداب و رسوم مربوط به جشن، رسمیت ازدواج بیشتر می شود و تعهد همسران نیز به تبع آن افزایش می یابد.

هرچند تا به حال در جامعه ی ایران تحقیقی مبنی بر میزان طلاق در ازدواج هایی که در دفترخانه ها بدون مراسم جشن، ثبت می شوند در قیاس با ازدواج هایی که همراه با مراسم جشن به ثبت می رسند، انجام نشده است.

اما به لحاظ نظری، به نظر می رسد که آمار طلاق در ازدواج های بدون مراسم، بیشتر باشد چرا که پیوند اجتماعی و عرفی همسران در این گونه ازدواج ها، کمتر است.

به نظر می رسد که تجمع مردم در جشن نوعی گواهی و تایید بر رسمیت ازدواج و نیز عاملی برای تثبیت مسئولیت های دو طرف در زندگی آتی است.

از این نظر می توان آن را عاملی در استقرار تکالیف زناشویی و ایجاد تعهد جدی دانست.