Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و عروسی در تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102
صیغه موقت غرب تهران|دفتر عقد و ازدواج شیک در غرب تهران پیوند مهر افزا

صیغه موقت غرب تهران

ااکثریت مردم صیغه موقت غرب تهران میکنند. اکثر ایرانی ها از شاخه اصلی شیعه اسلام به نام “ایمان اشاریعه” پیروی می کنند.
جمعیت شیعه ایران تقریبا ۹۰-۹۵ درصد از جمعیت مسلمانان و تقریبا ۴۰ درصد کل جمعیت شیعه را تشکیل می دهد.

مؤسسه ازدواج شیعه شامل ستون ها (“ارکان”) و “مقررات” (“احکام”) است. ستون های ازدواج “صیغه” (فرمول) و “” (افراد) است.

“صیغه” (فرمول) بیان می کند که ازدواج موقت غرب تهران یک قرارداد قانونی است (“” عقد “). که “مرد” پیشنهاد می کند که ازدواج با زن و پذیرش (“قبول”) را به عنوان همسرش بپذیرد.

“ماهال” (افراد) قوانین صیغه موقت غرب تهران را تنظیم می کند زمانی که زن و مرد نمی توانند ازدواج کنند.ازدواج مجاز نیست بین یک زن مسلمان و یک مرد غیر مسلمان،

با بستگان خون، با ازدواج ازدواج، با دو خواهر، یک مادر پرستار که پرستار مرده است
یک کودک، اگر این مرد در حال حاضر دارای چهار زن، اگر مرد و زن قبلا طلاق گرفته است و زن مجرد و طلاق نداده است.

مقررات مهریه

مقررات ازدواج شامل مهریه، (“نفقه”) و لغو (“فسخ”) است. مهریه و نفقه می تواند در قالب پول نقد، دارایی یا سایر دارایی هایی باشد که متعلق به شوهر است.

نفقه در زمان ازدواج به همسر داده می شود. پشتیبانی نشان می دهد که چگونه همسر با شوهرش زندگی می کند (از جمله غذا، لباس، پناهگاه و …).

لغو مربوط به لغو ازدواج در صورت ناتوانی است. معلولیت می تواند ذهنی یا جسمی باشد و می تواند شامل دیوانگی، ناتوانی جنسی، جهنمی و غیره باشد.

بیشتر بخوانید  : بهترین دفتر ازدواج شیک در غرب تهران 

ازدواج موقت

شیعیان به نوعی ازدواج موقت غرب تهران به نام “نیکا موتاه”انجام میدهند اجازه می دهند.
مدت زمان ازدواج در آغاز ازدواج ثابت می شود و ازدواج در پایان دوره لغو می شود. این نوع از ازدواج موقت (“موتاه”) عمدتا در ایران مشاهده می شود.
چهار ستون موتاه وجود دارد شبیه به یک ازدواج دائمی هستند. ستون سوم “مدت” (“مودا”) است و ستون چهارم “صیغه” است.
“موتاه”باید مدت زمان مشخص شده با تاریخی که آن را لغو خواهد شد و باید نفقه – مهریه داشته باشد.

اکثر کشورهای اسلامی ازدواج موقت غرب تهران را به رسمیت نمی شناسند. اکثر کشورهای غربی نه تنها ازدواج های معاصر را نمی شناسند، بلکه چند همسری را نیز نمی بینند.
در مورد یک خانواده ایرانی که مایل به مهاجرت به ایالات متحده است، در نظر بگیرید. اگر بیش از یک زن در خانواده وجود داشته باشد
، مرد خانواده قادر خواهد بود تنها یک زن را بپذیرد و باید مقامات ایالات متحده را نشان دهد که از همسران دیگر طلاق گرفته است.

ارسال یک نظر

*

ایمیل شما فقط برای مدیریت قابل دیدن است