Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و ازدواج در غرب تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102
روانشناسی خوشبختی|دفتر عقد و ازدواج شیک در غرب تهران پیوند مهر افزا

روانشناسی خوشبختی

بسیاری از شادی و روان شناسی خوشبختی به فلسفه نوشته شده است، نظریه های مختلف شادی بر مسائل رضایت، رضایت و حتی آزادی معنوی متمرکز شده اند.

اما خوشبختی یکی از حالتهای ذهنی است و چندین عامل می تواند در بازی ایفای نقش کند که فرد واقعا خوشحال است. در حالی که خشم و یا ترس می تواند با واکنش های فیزیکی و الگوهای رفتاری خاص تعریف شود،

این برای سعادت نیست و این بدین معنی است که شادی بسیار ذهنی است. به عنوان مثال یک نوار شکلات می تواند یک کودک را خوشحال کند،

در حالی که یک کودک دیگر می خواهد دو میله شکلات را احساس کند که واقعا خوشحال هستند.

 چرا احساس خوشحالی میکنیم؟

روانشناسی خوشبختی معمولا با نوعی دستاورد همراه است. هنگامی که ما چیزی را به دست می آوریم یا احساس خوشحالی می کنیم.

رسیدن به مادی نیست که بتواند معنوی خوبی داشته باشد. این حتی می تواند بدن و فیزیکی باشد، درست همانطور که یک فرد ناخودآگاه پس از یک شب خوابیده، احساس خوشحالی می کند.

بنابراین، در تعریف خوشبختی، ما باید یک ماده خاص، معنوی یا فیزیکی به دست آوردن یا دستیابی و محبت که در نتیجۀ این دستاورد حاصل می شود، پیدا کنیم.

این سوال مطرح می شود که آیا بدون هیچ گونه دستیابی به آن ممکن است خوشحال باشد؟ من می توانم بگویم که بدون دستیابی به چیزی ممکن نیست که خوشبخت باشد و این دستاورد نباید فوری باشد و بتواند هر دستاورد گذشته باشد.

اکنون می توانید بگویید که شما کسی را می شناسید که همیشه بدون هیچ دلیل خاصی خوشحال است. این است که شما دلیل شادی او را پیدا نکرده اید.

او ممکن است یک مرد ساده با نیازهای ساده باشد و پس از حمام گرم و یا یک وعده غذای خوب را خوشحال کند، پس هنوز هم دستاوردی است.

بیولوژیک روانشناختی

بنابراین، روانشناسی خوشبختی همیشه شامل دستیابی به موفقیت است یا نیاز به انجام آن، هرچند کوچک یا بزرگ است.

روانشناسان خوشبختی از چندین مدل از جمله مدل های بیولوژیک روانشناختی و PERMA برای توضیح شادی استفاده کرده اند که نشان می دهد خوشبختی زمانی که نیازهای زیست شناختی،

روانی و جامعه شناختی ما برآورده می شود یا زمانی که لذت (برای مثال بدن)، تعامل (در بعضی از فعالیت ها به عنوان مثال)، روابط ، به معنی (به عنوان مثال هدف از زندگی) و دستاوردهای این مدل ها نشان می دهد که روانشناسی خوشبختی

چیزی عمیق تر از لذت های ماندگار ما است. من تفاوت می کنم و نشان می دهم که خوشبخت بودن بسیار ذهنی است، بعضی افراد ممکن است خوشحال شوند

که لذت را به دست آورند در حالیکه بعضی دیگر به دنبال معنا و یا دستاورد ها و روابط هستند. بنابراین سطح یا نوع دستاوردی که باعث خوشحالی می شود،

از یک نفر به فرد متفاوت است.بنابراین برخی از مردم هنگامی که نیازهای اساسی خود را برآورده می کنند، خوشحال می شوند،

در حالی که بعضی دیگر حتی پس از موفقیت های حرفه ای نمی توانند خوشحال شوند چون انتظار می رود که سطح دیگری یا نوعی از موفقیت ها را داشته باشند.

مطالب مشابه:

https://bit.ly/2MxZWUx

https://bit.ly/2peS7de

Write a comment:

*

Your email address will not be published.