Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و ازدواج در غرب تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102
دعوا با همسر| دفتر عقد و ازدواج شیک| غرب تهران | پیوند مهر افزا

دعوا با همسر

اگر بعد از دعوا با همسر تان به کمی زمان و فضا نیاز دارید، هیچ اشکالی ندارد؛ فقط باید با همسرتان در جریان بگذارید.

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که افراد بعد از دعوا با همسر مرتکب می‌شوند این است که زبانشان را می‌دوزند.

اگر بعد از دعوا همسرتان را نادیده بگیرید، ممکن است تصور کند که می‌خواهید مجازاتش کنید و این باعث می‌شود دفعه بعد او هم احساسش را با شما در میان نگذارد.

در عوض با لحنی محترمانه‌ به همسرتان بگویید: «همسر عزیزم، عصبانیت من به اندازه تو زود از بین نمی‌رود، کمی به من زمان بده، مطمئن باش خوب می‌شوم.

اگر بهتر شدم، آن وقت در مورد این مسئله با هم حرف می‌زنیم.»

“احتـرام بـه همســر…!”

فرزند آیت‌الله فاطمی‌نیا نقل می‌کند: روزی با پدر می‌خواستيم برويم به یک مجلس مهم؛ وقتی آمدند بيرون خانه، ديدم بدون عبا هستند!!!

گفتم عبايتان کجاست؟ گفتند مادرتان خوابيده و عبا را رويشان کشیده‌ام؛ گفتم: بدون عبا رفتن آبروريزی است…

جواب دادند: اگر آبروی من در گروی اين عباست و اين عبا هم به بهای از خواب پريدن مادرتان است؛ نه آن عبا را می‌خواهم نه آن آبرو را…!

در خانه‌ای که آدم‌ها یکدیگر را دوست ندارند؛ بچه‌ها نمی‌توانند بزرگ شوند. شاید قد بکشند؛ اما بال و پر نخواهند گرفت…!

چشم چرانی؛ ممنوع!!!”

مردی که به سعادت و خوش‌بختی خویش علاقه دارد، باید پس از ازدواج دست از افکار کودکانه سابق و چشم‌چرانی‌های خانمان‌سوز بردارد و مسیر زندگی خویش را تغییر دهد.

برای مردی که شریک زندگی‌اش را انتخاب کرده، معنا ندارد که با زنان بیگانه گرم بگیرد، شوخی کند و یا نسبت به آنان اظهار علاقه نماید.

همان‌گونه که یک مرد اگر ببیند همسرش با مرد بیگانه‌ای شوخی می‌کند و می‌خندد، جداً ناراحت می‌شود و عکس العمل شدید نشان می‌دهد، باید بداند که همسرش نیز عیناً مانند اوست.

او نیز جداً ناراحت می‌شود و این عمل را نوعی خیانت می‌شمارد.

وقتی زنی ببیند شوهرش با زنان بیگانه گرم می‌گیرد، شوخی می‌کند و می‌خندد، حس غیرت و حسادتش تحریک می‌شود و در صدد انتقام برمی‌آید.

محبتش نسبت به شوهر کم‌می‌شود. به خانه و زندگی بی‌علاقه می‌شود. به امور خانه خوب رسیدگی نمی‌کند. حتی ممکن است برای انتقام، مقابله به مثل کند و یا در صدد طلاق گرفتن برآید.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.