تشریفات عروسی در امریکا

قوانین ازدواج در ایالات متحده

قوانین ازدواج در ایالات متحده ثابت نیست و به سرعت تغییر میکند. ابتدا گواهی ازدواج تهیه کرده که شامل قوانینی می باشد که برخی از انها فقط در ایالات است.

سپس کشیشی که از نظر هزینه مالی برایتان مناسب تر باشد را انتخاب کنید. سپس قوانینی از جمله آزمایش خون، مدت انتظار پیش از ازدواج و … در انتظار شماست. البته قوانین ازدواج در ایالات مختلف متفاوت است.

مردم آمریکا چگونه ازدواج می‌کنند؟

-با پرداخت هزینه ای منشی دادگاه برایتان گواهی صادر میشود.

-زوج ها باید ۱۸ سال به بالا باشند. در غیر این صورت باید موافقت مادر یا پدر یا قاضی را کسب کنند

-اثبات واکسیناسیون در مورد برخی بیماری‌های خاص؛ در بسیاری ایالات‌ به خاطر اجبار معاینه فیزیکی یا آزمایش خون پیش از ازدواج، این قانون را ندارند.

برخی ایالات‌ هنوز گواهی عدم بیماری‌های مقاربتی ‌می‌خواهند و برخی نیز آزمایش سرخجه یا روبلا (بیماری که برای جنین بسیار خطرناک است)‌، سل و کم خونی سلول‌های داسی شکل می‌گیرند. (هیچ ایالتی نیاز به آزمایش ایدز اجباری ندارد)

-اتمام وضعیت تأهل از طریق طرح طلاق یا فسخ ازدواج که منجر به حکم عدم تاهل هر دو فرد باشد.

-ظرفیت روانی مناسب که اغلب به عنوان توانایی تعهد مشخص می‌شود. اگر یکی از آنها نتواند معنی تأهل را درک کند (به علت بیماری روانی، مصرف مواد، الکل یا فاکتورهای دیگری) ظرفیت روانی لازم برای ازدواج را ندارد.

– زوج حاضر، خویشاوند خونی نزدیک نباشند (عمو، دایی، عمه و خاله) فقط در ابالات خاص می‌توانند ازدواج کنند.

در برخی از ایالاتی که اجازه می‌دهند‌ خویشاوندان درجه یک با هم ازدواج کنند، یکی از انها دیگر نمی‌تواند بچه‌دار شود.

ـ رضایت از مدت انتظار

ـ برگزاری جشن ازدواج با حضور شاهدان و فردی که توسط ایالت تأیید شده تا مسئولیت انجام مراسم ازدواج را داشته باشد؛ مانند روحانی، کشیش یا قاضی‌.

ـ مراسم‌ مدرن معمولا تحت نظر قاضی برگزار می‌شود.. در بیشتر ایالات‌ نیاز به حضور شاهد برای امضای سند ازدواج وجود دارد.

ـ ثبت گواهی ازدواج پس از برگزاری مراسم ازدواج انجام می‌شود. فردی که مراسم ازدواج را انجام می‌دهد، باید یک کپی از سند ازدواج را به دادگاه یا مأمور ایالتی بفرستد که ثبت شود. نفرستادن سند ازدواج، ا ازدواج را باطل نمی‌کند، ولی ممکن است اثبات ازدواج را مشکل سازد.

ـ تکمیل ازدواج با انجام رابطه کامل جنسی (تنها در چند ایالت این کار لازم است). در برخی ایالات‌ عدم رابطه جنسی می‌تواند بر فسخ ازدواج تاثیرگذار  باشد.

ـ ازدواجی که قانونی در جای دیگری حتی خارج از کشور انجام شده باشد، معمولا در همه ایالات‌ معتبر است،