باغ ها و تالارها

باغ Vip اتوبان فتح ظرفیت : تا ۲۰۰ نفر

سردار جنگل شمالی ظرفیت : تا ۱۲۰ نفر

باغ های گرمدره ،سعید آباد و …ظرفیت : تا ۱۰۰۰ نفر