Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و ازدواج در غرب تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102
ازدواج | دفتر عقد و ازدواج شیک | غرب تهران | پیوند مهر افزا | عقد و ازدواج

در میان ازدواج، اغلب مبارزه ای بین صمیمیت و جدایی وجود دارد. شما می خواهید نزدیک به همسر خود باشید، اما فردیت یا جدائی خود را حفظ کنید.

زمانهایی وجود دارد که می خواهید تنهایی داشته باشید و زمانی که میخواهید کاملا متصل باشید. شما حتی ممکن است از اصطلاحاتی استفاده کنید که در رابطه با ارتباطی که شما دنبال می کنید از اصطلاحات استفاده می کنند.

“انسان از تمام سنین و فرهنگ ها با راه حل برای یک وظیفه مواجه است: سوال از چگونگی غلبه بر جدایی، چگونه برای رسیدن به اتحادیه، چگونگی فراتر رفتن از زندگی فردی خود و جلب رضایت است”

یکی از راه هایی که می توانید بر جدا شدن برسید، پیوستن به فرد دیگری از طریق ازدواج است. هنگامی که شما از ازدواج برای غلبه بر این جدایی استفاده می کنید، امیدوار نیستید که دیگر مجبور نباشید.

ا در چنین موردی بیمه در برابر بودن تنها می شود. نگرانی رو به رشد این طرز فکر این است که مرحله ای را برای ازدواج های سریال ایجاد می کند.

در ازدواج های سریال، شما ممکن است از یک سری از ازدواج ها بیفتید. هنگامی که یک نفر نتواند، شخص دیگری را پیدا کنید تا جای فرد گمشده را در زندگی خود بیاورد.

شما ممکن است مزدوج شدن را صرفا در رابطه با زندگی با یک شخص دیگر یا داشتن همدم با امتیاز خاص، با معنای عمیق یا خاص دیگری در نظر بگیرید.

متعهد شدن  در چنین مواردی، تبدیل به جعبه ای است که در بازپرداخت مالیات خود چک می کنید و شرایط زندگی فعلی شما را شرح می دهد. تنوع دیگری در این مورد این است که ازدواج توصیف شخص اصلی شما با خواب است.

این بدان معنا نیست که شما به آنها احتیاج دارید یا اینکه ادعاهای خاصی برای شما دارند. این بدان معنی است که شما دارای یک پس زمینه حقوقی هستید، به طوری که شما همیشه یک فرد را دارید تا تخت خود را گرم نگه دارید،

هرچند که از ادعای انحصاری که اغلب به عنوان “ازدواج باز” نامیده می شود، اجتناب کنید.شما ممکن است یکی از آنهایی باشید که ازدواج هدفشان عمیق تر است.

برای شما این ارتباط  داشتن یک رابطه عمیق خاص با شخص دیگری است. این در مورد داشتن حس خاصی از همبستگی و اتحاد است. این بیشتر فقط از بین بردن جدایی شما است.

شما می خواهید و تمایل داشتن یک نزدیک بودن خاص با شخص دیگری. شما اعتقاد دارید که ازدواج در یک زمان به دو نفر می پیوندد.

بنابراین وقتی می شنوید دیگران درباره این ارتباط  صحبت می کنند، مشخص نیست که چه نوع ارتباطی در مورد آنها صحبت می شود.

اگر چه همه آنها از کلمه “ازدواج” استفاده می کنند، اما منظور از آنها، زمانی است که از کلمه استفاده می کنند، بسیار متفاوت است.

با تمام سوء تفاهمات در مورد ازدواج، بسیاری از زوج ها این هدف عمیق تر را برای توسعه صمیمیت از دست می دهند، و به جای آن فکر می کنند که ازدواج خود هدف کلی این نهاد است.

آنها از طریق مراسمی برای تصویب جوامع می روند تا فرزندان خود را به دو والدین و برای وضعیت مالی خاص اختصاص دهند. هنگامی که آنها ازدواج را هدف کلی از رفتن به مراسم می گیرند،

این سوء تفاهم باعث می شود بسیاری از مردم از نظر اهمیت آن را بررسی مجدد ازدواج کنند.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.