Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و ازدواج در غرب تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102
ازدواج سفید | دفتر عقد و ازدواج شیک | غرب تهران | پیوندمهر افزا

مفهوم امروزی و کهن ازدواج سفید

ازدواج سفید دارای دو مفهوم است ،که در درمفوم جدید هم خانگی پسر و دختر بدون هیچ محرمیتی است اما در مفهوم قدیم در کشورهای غربی رواج دارد به منظور آشنایی قبل از ازدواج است.

ازدواج سفید نوعی تشکیل خانواده در غرب است که متاسفانه به تازگی در کشور ما هم رواج پیدا کرده است. اکثر کسانی که این سبک زندگی را می‌پذیرند افراد تحصیل کرده هستند و به شدت از آن دفاع می‌کنند،

بنابراین با وجود چنین شرایطی شاید بتوان این پدیده را نوعی خرده فرهنگ نوپا در ایران دانست.

تفاوت رابطه دوستی عاطفی با ازدواج سفید

این سبک زندگی همگی پایه دوستی ــ عاطفی دارد و تفاوت آنها با دوستی زندگی مشترک و روابط زناشویی و جنسی آنها است افرادی که به این صورت زندگی می کنند روابط آنها ب صورت معامله است

یعنی این که دختر و پسر در این نوع ازدواج از یک نیاز های عاطفی ـ جنسی یکدیگر رارفع میکنند از طرف دیگر در مسائل مالی را باهم رفع می کنند.

ویژگی مهم این روابط،  یکدیگر ابعضی افراد با توجه به خصوصیات اخلاقی و ویژگی هایشان به این رابطه پایبند بوده و بعضی دیگر در هر کجا که نیاز ببینند چه از لحاظ عاطفی چه جنسی خیانت می کنند و این رابطه را قطع می کنند.

طبق تحقیقات انجام شده در ایران ، نشان می دهد زنان به شدت پایبند تعهدات بوده زیرا اگر این رابطه تمام شود به منظور طرد از خانواده و جامعه هستند و به همین دلیل تلاش بیشتری برای حفظ و نگهداری این رابطه می کنند.

دلایل انتخاب ازدواج سفید

تحقیقات نشان داده که ظاهر و آراستگی و جذابیت باعث ایجاد چنین رابطه ای در ایران نمیشود،بلکه دلایل عمیق‌تری پشت این انتخاب وجود دارد.

افراد ممکن است به دلایل متفاوتی دست به این انتخاب بزنند. نظریه‌ی السون در روانشناسی به بررسی دلایل گرایش به ازدواج سفید پرداخته است.

این نظریه، هم خانگی را نوعی پتوی محافظتی برای افراد وابسته یا ناایمن میداند و معتقد است این ارتباط زمانی رخ میدهد که یک طرف رابطه شخصیت ناایمن دارد.

افراد ناایمن مدام نگران طرد شدن از سوی طرف مقابل هستند و از اینکه شریکشان با فرد دیگری رابطه‌ی عاشقانه برقرار کند میترسند، بنابراین ازدواج برای چنین افرادی سراسر نگرانی و ناامیدی است.

این افراد با انتخاب ازدواج سفید که مؤلفه‌ی آن، عدم تعهد است خود را از عذاب بی‌اعتمادی رها می‌‌کنند.

السون معتقد است عده‌ای از افراد برای رهایی از ارزش‌ها و نفوذ بیش از اندازه‌ی والدین و کاهش کنترل آنها و عده‌ای دیگر، در جهت شناخت بیشتر از یکدیگر قبل از ازدواج دست به انتخاب ازدواج سفید میزنند.

اما با توجه به پژوهشی که در ایران در این زمینه انجام شد، جوانان ایرانی دلایل دیگری را مطرح کردند که به آنها میپردازیم:

  1. عدم آمادگی برای ازدواج

برخی از جوانان به دلیل مشکلات مالی و کنار نیامدن با این مسائل اجتماعی به ازدواج سفید روی آورده اند تا خود را زیاد درگیر ازدواج و مسئولیت بعد از ازدواج نکنند

  1. تردید و دودلی نسبت به ارزش ازدواج

با بالا رفتن آمار طلاق و طریقه زندگی غربی جوانان را نسبت به ازدواج دو دل کرده و باعث تردید آنها شده است.

  1. ترس از محدود شدن آزادی و وجود مسئولیت های بیشتر در ازدواج رسمی

  2. افزایش زمان باهم بودن در ازدواج سفید و ارضای نیازهای جنسی

  3. مزیت های اقتصادی ناشی از تقسیم هزینه‌ها

  4. جدایی بدون دردسر و دور از آشفتگی‌های طلاق

 

Write a comment:

*

Your email address will not be published.