Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و ازدواج در غرب تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102

ازدواج موفق فاکتورهایی دارد که برای دستیابی به آن ها لازم است آنها را بشناسید. ما در این مطلب برخی از مهم ترین فاکتورهای یك ازدواج موفق را به شما معرفی می کنیم: نیت و اراده برای تشکیل خانواده هر یك از زوجین باید با دید باز و با رضایت خود اقدام به تشکیل خانواده…

معیار اخلاق در ازدواج - سفره عقد و دفترعقد و ازدواج در غرب تهران پیوندمهرافزا

معیار اخلاق در ازدواج – سفره عقد و دفترعقد و ازدواج در غرب تهران پیوندمهرافزا ۱ -عصبانیت یکی از مسائل چالش برانگیز هر زندگی مشترکی، اخالق طرفین است. و این مسئله، از جمله مسائلیاست که پس از شکل گیری خانواده، نقش به سزایی در زندگی ایفا می کند. همیشه از خشونت علیه زنان صحبت به…

چرا باید ازدواج کنیم ؟ - سفره عقد و دفترعقد و ازدواج در غرب تهران پیوندمهرافزا

چرا باید ازدواج کنیم ؟ – سفره عقد و دفترعقد و ازدواج در غرب تهران پیوندمهرافزا این سؤالی است که اغلب جوانان در مواجه با اصرار والدین، آشنایان و مشاوران خانواده در قبال لزوم ازدواج، مطرح میکنند. شاید پاسخ به این سؤال توسط خود جامعه ای که در آن زندگی میکنیم، داده شود. جامعه ی…

برای جواب دادن به خواستگار لازم نیست دختر خانم در همان جلسه اول خواستگاری ، به خواستگار جواب مثبت یا منفی بدهد؛ حتی او می تواند یک هفته تا دو هفته مهلت بخواهد. همین‌طور پدر و مادر عروس، حق دارند برای تحقیقات و پُرس‌وجوهای لازم، مهلت متعارفی بخواهند. پاسخ مثبت فوری، معمولاً رسم نیست و ممکن است در شأن عروس نباشد. سهل…

نقش مشاوره و مشورت در ازدواج

گرچه ازدواج و تشكیل خانواده امري مقدس و باارزش است؛ اما باید گفت این ارزش وابسته به حفظ و دوام آن است. ازدواجي كه منجر به طلاق شود، از ارزش خاصي برخوردار نبوده و باعث سرزنش زوجین نیز ميشود. اما چه مسائلي باعث ميشود برخي از زوجھا كه غالباً با عبارت «تنھا مرگ ما را…

جایگاه قسمت و استخاره در ازدواج - دفترعقد و ازدواج در غرب تهران پیوندمهرافزا

قسمت از مباحث مھمي که معمولاً در امر ازدواج از آن خیلي سخن به میان ميآید، بحث قسمت است. ميگویند: سختگیري نکنید، اگر قسمت باشد ميشود و قسمت نباشد نميشود. قسمت به معناي نقش و اراده نداشتن انسان در رخدادھاي زندگي ـ از جمله ازدواج ـ درست نیست. زیرا انسان آزاد و صاحب اختیار آفریده…