پکیج مراسم عقد در موسسه عقد و ازدواج پیوند مهر افزا

پکیج سفره عقد شیک

 • سفره عقد
 • شمع آرایی
 • موسیقی زنده
 • ۲ دوربین

پکیج سفره عقد شیک

رزرو سفره عقد

پکیج سفره عقد لوکس

 • سفره عقد
 • شمع آرایی
 • موسیقی زنده
 • ۳ دوربین
 • آبمیوه

پکیج سفره عقد لوکس

رزرو سفره عقد

پکیج سفره عقد VIP

 • سفره عقد
 • شمع آرایی
 • موسیقی زنده
 • ۳ دوربین
 • آبمیوه
 • گل طبیعی

پکیج سفره عقد VIP

رزرو سفره عقد