Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و ازدواج در غرب تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102
پرسشنامه مشاورۀ پیش از ازدواج - سفره عقد و دفترعقد و ازدواج پیوندمهرافزا

پرسشنامه مشاورۀ پیش از ازدواجسفره عقد و دفترعقد و ازدواج پیوندمهرافزا

حل تعارض ها و کشمکش ها

۱٫آیا شما عموما از نتیجه ی عدم توافق هایی که با یکدیگر دارید ناراضی هستید؟

۲٫آیا شریک زندگی شما وقتی از دست شما عصبانی است آن را نشان می دهد؟

۳٫وقتی شما از او عصبانی هستید به او می گویید؟

۴٫آیا اشتباهات گذشته ی یکدیگر را دوباره مطرح می کنید؟

۵٫آیا در حضور دیگران از یکدیگر انتقاد می کنید؟

۶٫آیا هردو شما دونفر می توانید عصبانیت خود را کنترل کنید؟

۷٫آیا در صورت وجود مسائلی که ازدواجتان را تهدید می کند به خدمات مشاوره ای روی خواهید آورد؟

مذهب

۱٫آیا هر دو یک مذهب دارید؟

۲٫آیا برای انجام مراسم مذهبی با یکدیگر برنامه ریزی می کنید؟

۳٫دیدگاه شما نسبت به ازدواج و طلاق چیست؟

۴٫آیا می توانید سه هدف از ازدواج کردن را نام ببرید؟

۵٫احساس شما نسبت به یک ازدواج موفق چیست؟

-آیا درباره تربیت مذهبی کودکانتان با یکدیگر توافق دارید؟

۶٫آیا در نگرش شریک زندگی تان نسبت به باورها و مناسک مذهبی راضی هستید؟

۷٫آیا شما یکدیگر را با یک عشق از منظر الهی دوست دارید؟

۸٫آیا شما به یکدیگر در نزدیک شدن به خدا کمک می کنید؟ چگونه؟

 مسائل عاطفی

۱٫ خلق و خوی شما چگونه است و فکر می کنید چطور این خلق وخو روی ازدواجتان تأثیر خواهد گذاشت؟

۲٫ آیا شما حالیت های عاطفی و مسائلی دارید که لازم است همسرتان آنها را بداند؟ (مثلا از موردی خاص عصبی می شوید)

۳٫ آیا به لحاظ عاطفی به یکدیگر کمک می کنید و از هم حمایت می کنید؟

۴٫ اگر روزی عاشق شوید چگونه متوجه خواهید شد که این احساس زودگذر نیست؟

۵٫ چقدر در روابط منعطف هستید؟

۶٫ روابط شما با والدینتان چطور است؟

خانواده و دوستان

۱٫نحوه ی ارتباط با دوستانتان چگونه است؟ چقدر؟

۲٫چگونه باخانواده های یکدیگر رابطه برقرار خواهید کرد؟

۳٫آیا از میزان ارتباط خانواده ی همسرتان در رابطه مشترکتان راضی هستید؟

۴٫آیا شما روابط حل نشده و پیچیده ای در گذشته داشته اید؟

۵٫آیا می توانید خانواده های یکدیگر را بپذیرید و آنها را درک کنید؟

۶٫آیا خانواده های یکدیگر را تأیید می کنید؟ آیا آنها رابطه ی شما را تحکیم می کنند؟

مسائل مالی

۱٫درباره هزینه ها و درآمدهایتان با یکدیگر صحبت می کنید؟

۲٫آیا به شریک زندگی تان در زمینه های مالی اعتماد دارید؟

۳٫آیا هر دو نفر شاغل هستید؟ آیا در یان باره به توافق رسیده اید؟

۴٫دیدگاه های شما درباره مسائل مالی چیست؟

۵٫آیا حساب بانکی مشترک دارید؟

۶٫آیا می دانید درآمد شریک زندگی تان چقدر است؟

۷٫موقعیت اقتصادی شما چگونه است؟

روابط جنسی

۱٫آیا روابط جنسی شما کنترل شده است؟

۲٫آیا شما از شیوه و میزان ابراز عواطف شریک زندگی خود راضی هستید؟

۳٫آیا شما درباره مسائل و روابط جنسی به راحتی می توانید با یکدیگر صحبت کنید؟

۴٫آیا به رابطه جنسی به چشم چیزی لذت بخش می نگرید یا رابطه ای که باید آن را تحمل کرد؟

۵٫آیا درباره توانایی شریک زندگیتان در مورد وفاداری به زندگی زناشویی اطمینان دارید؟

۶٫آیا معتقدید که احساسات عاشقانه شما به یکدیگر از جذابیت جنسی شما به یکدیگر مهمتر است؟

۷٫آیا از شیوه های برقراری ارتباط همسرتان با جنس مخالف – مثلا در یک مهمانی – راضی هستید؟

ارتباط

۱٫آیا شما درباره ی اینکه از او بپرسید خواسته هایش چیست احساس راحتی می کنید؟

۲٫آیا هر دو نفر شما درباره اهمیت برقراری ارتباط خوب و مناسب توافق دارید؟

۳٫آیا شما دو نفر از چگونگی برقراری ارتباط با یکد یگر راضی هستید؟

۴٫آیا شما وقت و زمان کافی برای برقراری ارتباط داشته اید؟ (حداقل ۶ ماه نامزدی)

۵٫هر یک از شما شخصیت دیگری را چگونه توصیف می کنید؟

۶٫آیا شما دو نفر از سطح هوشی یکسان برخوردار هستید؟

۷٫آیا علایق مشترک دارید؟

۸٫آیا نظام ارزشی و اعتقادی شما مشترک است؟

۹٫آیا وقتی درباره چیزی که در ذهنتان می گذرد با شریک زندگیتان صحبت می کنید مطلب را می فهمد؟

۱۰٫اگر شما ناامید یا افسرده باشید آیا شریک زندگی آینده شما حمایت و دلگرمی برای شما ایجاد می کند؟

۱۱٫آیا از شیوه تصمیم گیری و ارتباطتان راضی هستید؟

۱۲٫آیا با یکدیگر به تفریح و بازی می پردازید؟

۱۳٫سرگرمیهای شما دو نفر چیست؟

۱۴٫آیا به یکدیگر افتخار می کنید؟

۱۵٫به نظر شما وظایف و مسئولیت های یک زن و یک شوهر چیست؟

۱۶٫آیا شما روحیه ی مبارزه طلبی دارید یا اهل گذشت هستید؟