Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و ازدواج در غرب تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102
نحوه وصول مهریه - سفره عقد و دفترعقد و ازدواج در غرب تهران پیوندمهرافزا

نحوه وصول مهریه سفره عقد و دفترعقد و ازدواج در غرب تهران پیوندمهرافزا

زن حق دارد قبل از تمکین، مطالبه مهر کند، حتّى اگر شوهر قدرت پرداخت مهریه را نداشته باشد و در صورتی که مهر تعیین نشده و عقد به علت عیب عنن (عدم توانایی جنسی مرد) فسخ شود، زن مستحق نصف مهر المثل است.

پس از ازدواج، رابطه زوجیت بین طرفین ایجاد و حقوق و تکالیفی برای طرفین مقرر می‌شود از جمله آن تکالیف مهریه می‌باشد.

موارد تعلق نصف مهر

۱ـ موردی که در عقد، مهر معین شده یا بعد از عقد تعیین شده است و قبل از نزدیکی طلاق صورت گیرد زن مستحق نصف مهر المسمی خواهد بود.(۱۰۹۲ قانون مدنی)

۲ـ در صورتی که مهر تعیین نشده و عقد به علت عیب عنن (عدم توانایی جنسی مرد) فسخ شود، زن مستحق نصف مهر المثل است.

نحوه وصول مهریه:

۱- طرح دعوی در دادگاه: با تقدیم دادخواست مطالبه مهریه به استناد دلائل و مدارک از جمله سند ازدواج به دادگاه، حکم پرداخت مهریه و اجرائیه صادر و به محکوم علیه ابلاغ و اجرا می‌شود، همزمان می‌تواند تقاضای تأمین مهریه را هم بکند تا این که وصول آن سهل‌تر باشد.

۲- از طریق اجرای ثبت: در مورد اموال منقول مثل پول و سکه، مرجع صدور اجرائیه، دفتر خانه‌ ازدواج که سند ازدواج را تنظیم کرده‌ می‌باشد، در مورد اموال غیرمنقول اگر ملک در دفتر املاک ثبت شده توسط دفترخانه ای که سند را تنظیم کرده اجرائیه صادر می‌شود ولی اگر مال ثبت نشده باشد باید از طریق دادگاه اقدام نمود.سۆال: به قیمت امروزی مهریه حضرت زهرا چه مقدار می باشد لطفاً با دلیل ذکر نمایید؟

جواب: در زمان ظهور اسلام و تا مدتی بعد از اسلام دو نوع سکه هرقلی و کسروی از روم و ایران به صورت درهم و دینار در عربستان رایج بوده است.و در زمان عبدالملک به راهنمایی امام باقر ـ علیه السلام ـ اولین سکه اسلامی ضرب گردید.وزن دینار همواره ثابت و برابر یک مثقال ۱۸ نخودی طلا بوده است که وزنی در حدود ۵۱۵/۳ گرم داشته است اما وزن درهم متفاوت بوده برخی از دراهم ۲۰ قیراط (قیراط معادل وزن سه دانه متوسط جو است) بعضی ۱۲ و برخی ۱۰ قیراط نقره بوده است.وزن درهم مسکوک در زمان عبدالملک ۶ دانق بوده که ۴/۲ گرم می شود و اگر با نخود بسنجیم ۶/۱۲ نخود برابر ۴۶۰۷/۲ گرم می شود.امّا رابطه ارزش دینار و درهم در زمان صدر اسلام هر دینار برابر ده درهم بوده است و این معنی را می توان از بعض روایات به دست آورد که از جمله آن صحیحه عبدالرحمن بن حجاج است: کان علیٌ ـ علیه السلام ـ یقول: الدیه الف دینار و قیمه الدینار عشره دراهم ؛ دیه کامل هزار دینار است و هر دینار برابر ده درهم می باشد.به هر حال بنابر صحیحه عبدالرحمان بن حجاج و غیر آن معادل ارزش ۵۰۰ درهم مهریه حضرت زهرا ـ علیها السلام ـ برابر ۵۰ دینار ۱۸ نخودی طلا و ۵/۳۷ مثقال صرفی طلا می گردد.