همراهان گرامی و زوجین محترم سفره عقد موسسه پیوندمهرافزا

مدارک لازم جهت ارایه معرفی نامه به آزمایشگاه

ارایه کارت ملی زوجین
ارایه یک قطعه عکس زوجین

مدارک لازم برای ثبت ازدواج

۱) اصل شناسنامه زوجین و یک سری کپی
۲) اصل کارت ملی و یک سری کپی
۲) کارت ملی و شناسنامه پدر زوجه و یک سری کپی
۳)جواب آزمایش
۴) حضور پدر و یا پدربزرگ زوجه و یا در صورت فوت یا شهادت پدر،اصل و کپی گواهی مربوطه
۵) در صورت فوت یا طلاق همسر زن یا مرد، ارائه اصل طلاقنامه یا گواهی مربوطه با کپی
۶) حضور ۳ شاهد با مدارک معتبر

زوجین محترم جهت تکمیل مراحل ثبت ارائه آدرس دقیق، کدپستی و نیز مبلغ مهریه ضروری است