Open/Close Menu دفتر تشریفات عقد و ازدواج در غرب تهران، سفره عقد پیوند مهرافزا اولین مجموعه رسمی عقد در ایران شماره ثبت 37102
ازدواج هوشمندانه - سفره عقد و دفترعقد و ازدواج در غرب تهران پیوندمهرافزا

ازدواج هوشمندانه سفره عقد و دفترعقد و ازدواج در غرب تهران پیوندمهرافزا

آنچه سبب می شود ازدواج با موفقیت روبه رو شود به شکل شگفت انگیزی ساده و بی ابهام است .

آنهایی که زندگی زناشویی موفق دارند لزوما باهوش تر، غنی تر و یا به لحاظ روانی برتر از دیگران نیستند؛ بلکه آنها در زندگی روزمره خود به پویاییهایی دست یافته اند که اندیشه های منفی آنها را درباره یکدیگر مدیریت می کند.

این اندیشه های منفی در همه وجود دارد؛ اما مانع از آن می شود که بر جنبه های مثبت برتری پیدا کنند.

اخیرا مشخص شده است که هوش عاطفی یکی از عوامل موثری است که براساس آن می توان موفقیت یک کودک را در زندگی بعدی او مشخص نمود.

همین مطلب در رابطه میان زوجها وجود دارد؛ هرچه هوش عاطفی زن و شوهر بالاتر باشد؛ بهتر می توانند یکدیگر را درک کنند و به هم احترام بگذارند و حرمت ازدواجشان را پاس بدارند.

درست همان طور که والدین میتوانند هوش عاطفی را به فرزندانشان آموزش بدهند؛ زوجها هم این مهارت را می توانند بیاموزند. موضوع به همین سادگی است که ملاحظه می کنید.

آموزش هوش عاطفی می تواند مانع از فروپاشی زندگی زناشویی اشخاص شود.